BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 27 februari 2023

Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 30 januari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

HaBoBIB verlenging intergemeentelijk samenwerkingsverband

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband HaBoBIB.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Bekendmakingsbesluit - Definitieve vaststelling rooilijnplan 'aanleg van gemeenteweg verbinding Schrans, Kruisveldweg, Vorstweg'

 

De gemeenteraad besluit tot kennisname van het besluit tot verwerping van het beroep van de Vlaamse minister over het beroep ingesteld tegen de beslissing tegen de gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2021 betreffende de vaststelling van de rooilijn van een nieuwe gemeenteweg verbindingsweg Schrans van 17 februari 2022 en de publicatie van het besluit na afsluiting van de beroepsprocedure.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Bekendmakingsbesluit - Definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Eyselaarstraat (deel) met rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken van 24 augustus 2022 waarmee het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2021 met betrekking tot de definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Eyselaarstraat (deel) met rooilijnplan gedeeltelijk wordt verworpen en tot publicatie van het besluit over de definitieve vaststelling.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Broekstraat (gekend als voetwegen 85 - deel) met ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 11 ja en 11 neen het besluit betreffende definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Broekstraat te verwerpen en te hernemen op de volgende zitting.

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
11 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 02 2023

 

Aanpassing reglement mobiele toestellen

 

De gemeenteraad besluit unaniem de aanpassing van het reglement betreffende de aankoop en gebruik mobiele toestellen (personeel) goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

OMV2022/00226OD - toepassing gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad besluit met 15 ja en 7 onthoudingen de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals aangeduid op de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met kenmerk OMV2022/00226OD (OMV_2022082959) voorwaardelijk goed te keuren.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

OMV2022/00148OD - toepassing gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad besluit met 14 ja en 8 onthoudingen de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals aangeduid op de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met kenmerk OMV2022/00148OD (OMV_2022082959) voorwaardelijk goed te keuren.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Lidmaatschap Poolstok

 

De gemeenteraad besluit unaniem aan te sluiten bij de opdrachtcentrale voor consultancy in de sector van HRM Poolstok om de noodzakelijke externe expertise bij aanwervingen, in het bijzonder deze van de decretale graden, te kunnen bekomen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Vacantverklaring functie financieel directeur

 

Na de vrijwillige uitdiensttreding van de financieel directeur besluit de gemeenteraad unaniem tot vacantverklaring van deze decretale graad.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - gewijzigd budget 2022

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 3 onthoudingen kennis te nemen van het budget dienstjaar 2022 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede met een gemeentelijk aandeel in het investeringsbudget van 650.000,00 EUR.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2023

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 3 onthoudingen kennis te nemen van het budget dienstjaar 2023 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede met een gemeentelijk exploitatieaandeel van 6.160,00 EUR.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - aangepast meerjarenplan 2020-2025

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 3 onthoudingen het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 02 2023

 

Huishoudelijk reglement hondenlosloopweide

 

De gemeenteraad stelt met 18 ja, 3 neen en 1 onthouding het reglement en het huishoudelijk reglement van de hondenlosloopweide vast.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Lies Asselman.
1 onthouding: Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 02 2023

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek

 

De gemeenteraad besluit unaniem het aangepaste prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 02 2023

 

Invorderingsreglement belastingen, retributies en andere uitgaande facturen

 

De gemeenteraad stelt unaniem het gemeentelijk invorderingsreglement vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Rapportering LEKP

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verplichte rapportering Lokaal Energie- en KlimaatPact 2022.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 02 2023

 

Huishoudelijk reglement ombudsdienst inschrijvingen initiatief Boortmeerbeek

 

De gemeenteraad besluit unaniem het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst bij de digitale inschrijvingsmodule voor het basisonderwijs in de gemeente vast te stellen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Charter masterplan toegankelijke haltes

 

De gemeenteraad besluit unaniem om het charter Masterplan toegankelijke haltes te onderschrijven.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Voorlopige vaststelling straatnaam Berendonkpad

 

De gemeenteraad besluit met 12 ja en 10 onthoudingen principieel de naam Berendonkpad voor te stellen voor het pad tussen de Dijledijk en de Ravesteinstraat.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
10 stemmen tegen: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Rapportering stand van zaken Verkeersleefbaarheidsplan

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering over de implementatie van de trajectcontroles.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

ANPR-camera's

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants over welk contract de gemeente Boortmeerbeek met PZ Mewi en Rivierenland Gas heeft afgesloten voor de APNR- camera's welke eind 2022 in werking zijn getreden, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat de integrale tekst opgenomen is in het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Legaat Ravestein

 

Raadslid Willy Stroobants deelt mee zijn vraag over het legaat Ravestein in te trekken omdat het wel bezorgd werd aan de raadsleden.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Aspect trage wegen

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants tot inzage in de ingediende bezwaren aangaande het openbaar onderzoek over de trage wegen en zijn bijkomende vragen 'Waarom gaat men trage wegen voorzien in privatieve tuinen van eigenaars? Wat met het eigendomsrecht?', antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat inzage voor raadsleden via de algemeen directeur verloopt en dat in de voorliggende studie nergens sprake is van het genoemde.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Verplaatsing van buurtwegen

 

Over de vraag van raadslid Willy Stroobants over welke procedure de gemeente hanteert voor de verplaatsing van buurtwegen welke onder andere zijn opgenomen in de wegenatlas, antwoordt het college van burgemeester en schepenen het decreet gemeentewegen te volgen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Onteigeningen

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants over welke procedure de gemeente hanteert bij onteigeningen wordt verwezen naar het Vlaams onteigeningsdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Bouw gemeentelijke bassischool Gemeentestraat

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants waarop het college zich baseert voor de keuzes in verband met de bouw van een nieuwe gemeenteschool antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat zij de gemeenteraadsbeslissingen over de selectie- en gunningsleidraad volgt. De gemeenteraad besluit met 10 ja, 9 neen en 3 onthoudingen een aparte zitting over dit project te organiseren.

 

BESLUIT: 10 stemmen ja: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
9 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 onthoudingen: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Stand van zaken gracht Bieststraat

 

Op de vraag van de Vooruit-fractie naar het antwoord van de Vlaamse minister op de brief van de gemeente en welke oplossing zal worden gegeven, wordt ter zitting bevestigd dat de brief aan het raadslid werd bezorgd.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Bevlagging

 

De gemeenteraad neemt kennis van het laatste standpunt en de verduidelijking door de Vlaams Belang-fractie over haar vraag betreffende de bevlagging.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Anjerweg

 

Op de vraag van de Vlaams Belangfractie naar de stand van zaken over de heraanleg van de drempel in de Anjerweg, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat het nazicht aan de gang is maar dat heraanleg op dezelfde plaats misschien niet nuttig is door de knip in de Blokstraat waardoor er minder verkeer wordt verwacht op deze plaats.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Trajectcontrole

 

Op de vraag van de Vlaams Belangfractie waarom door de trajectcontrole bijna alle gedupeerden zijn beboet aan 31 km/uur, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat de vaststellingen worden geformuleerd volgens de geijkte formules die daarbij gangbaar zijn, ook voor gewone vaststellingen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Zonnepanelen op gemeentelijke daken via coöperatie

 

De gemeenteraad stelt vast dat op de vraag van de GROEN-fractie en het bijhorend voorstel uitgebreid geantwoord is bij de rapportering KLEP.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Stand van zaken N21

 

Op vraag van de GROEN-fractie licht de schepen van openbare werken toe wat het overleg met de afgevaardigden van de Vlaamse minister van Verkeer en Openbare werken en de administratie AWV heeft opgeleverd en hoe het project schoolomgeving Haacht-station zal worden verdergezet.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Verkeerssignalisatie fietsstraten en zone 30

 

Op de mededeling door raadslid Michel Baert over een foutieve aankoop van verkeerssignalisatie voor 23.000,00 EUR zal het college van burgemeester en schepenen nader onderzoek doen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Situatie personeel gemeentelijke loods

 

Raadslid Michel Baert kaart een aantal persoonsgebonden conflictsituaties in de loods aan die niet verder door de raad worden behandeld in openbare zitting. Er wordt geen besloten zitting daarover gevraagd of gestart.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Gemeentelijke infoborden

 

Op de vraag van de CD&V-fractie de gemeentelijke digitale infozuilen niet uit het straatbeeld te bannen, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat er zal gezocht worden naar een moderne opvolger van het systeem, naast een uitgebreidere algemene verbetering van het informatiegebeuren met onder meer een gemeentelijk infomagazine.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Evaluatie zone 30: Schiplaken

 

Op de vraag van de CD&V-fractie om de trajectzone zone 30 in Schiplaken in te korten, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat dit type trajectcontrole een minimumafstand van 500 meter vraagt.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Evaluatie zone 30 en fietsstraten: Hever

 

Op de vraag van de CD&V-fractie om te Hever een fietszone in plaats van fietsstraten in te richten, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat dit ter studie ligt en dat de huidige afdekking van de fietsstraatborden blijft tot de rugdekkingen zijn gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 02 2023

 

Evaluatie zone 30 en fietsstraten: Boortmeerbeek

 

Op de vraag van de CD&V-fractie om de K.A. Tobbackstraat in te richten als fietsstraat of mee te nemen in een fietszone antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat ook te Boortmeerbeek een fietszone wordt overwogen en dat daarover adviezen worden ingewonnen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023