De gemeenteraad,

 

 

Overwegende dat voor de realisatie van hondenlosloopweide op de gemeentelijke site achter het gemeentehuis , een gebruiksreglement noodzakelijk is;

 

Overwegende dat een reglement voor de hondenlosloopweide noodzakelijk is om bezoek aan de hondenlosloopweide vlot te laten verlopen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Lies Asselman.
1 onthouding: Remi Serranne.
 

art. 1

Het reglement voor het gebruik van de gemeentelijke hondenlosloopweide in het centrum van Boortmeerbeek als volgt vast te stellen:

 1. De hondenlosloopweide is uitsluitend bedoeld voor honden en hun begeleider. Honden kunnen er vrij rondlopen, zonder aangelijnd te zijn. De hondenlosloopweide mag niet gebruikt worden voor andere evenementen.
 2. De hondenlosloopweide is niet toegankelijk voor het het publiek voor zonsopgang (op schooldagen voor 9 uur ’s ochtends) en na zonsondergang.
 3. Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide, uitgezonderd agressieve en/of bijtende onverzorgde, loopse, of gekwetste honden, of honden met vlooien of andere parasieten. Honden met een duidelijk waarneembare of besmettelijke ziekte worden evenmin toegelaten.
 4. Elke hond dient een halsband of harnas te dragen, zodat de begeleider de hond onmiddellijk kan aanlijnen indien nodig.
 5. Hou spelende honden in het oog. Ruig spel kan snel escaleren.
 6. Verwijzend naar artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van de hond ten allen tijde verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de hond (hetzij aan de infrastructuur of aan derden. Dit is ook van toepassing indien het dier verdwaald of ontsnapt was). De hond mag geen kuilen graven of schade aan de infrastructuur toebrengen. Ook voor schade aan derden is die persoon verantwoordelijk.
 7. Het gemeentebestuur kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de door honden aan derden of aan andere honden aangerichte schade.
 8. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. De losloopweide is geen kinderspeeltuin.
 9. Elke vorm van mishandeling van een hond is ten strengste verboden.
 10. Als begeleider vermijd je het onnodig blaffen van je hond en probeer je hem tot bedaren te brengen.
 11. De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd en gedeponeerd in de daarvoor voorziene vuilnisbak. Begeleiders zijn verplicht om altijd een opruimmiddel (zakje) bij zich te hebben. Ook ander afval, zoals verpakkingen, etensresten, enz, deponeer je in de vuilnisbak.
 12. Roken op de losloopweide is verboden. Een achtergelaten sigarettenpeuk kan bij jonge honden immers een ernstige intoxicatie veroorzaken.
 13. De hond dient aangelijnd te worden bij het verlaten van de hondenlosloopweide. Let erop dat er geen andere honden mee naar buiten glippen.
 14. Dit reglement wordt aangebracht aan de toegang van de hondenlosloopweide en op de gemeentelijke website. Wie zijn hond uitlaat op de losloopweide wordt geacht akkoord te gaan met bovenstaand reglement en dit na te leven.

 

 

art. 2

Het publiek aan de hondenlosloopweide uit te hangen huishoudelijk reglement als volgt vast te stellen:

        De hondenlosloopweide is uitsluitend bestemd voor honden en hun begeleider.

        Je betreedt de hondenweide op eigen risico en bent verantwoordelijk voor jouw hond(en).

        De losloopweide mag niet betreden worden door het publiek voor zonsopgang (op schooldagen voor 9 uur ’s ochtends) en na zonsondergang.

        Een hond mag niet zonder begeleiding in de hondenlosloopweide aanwezig zijn.

        Wees hoffelijk en hou rekening met de andere gebruikers van de hondenlosloopweide.

 

        De hondenlosloopweide is uitsluitend bestemd voor honden en hun begeleider.

        Je betreedt de hondenweide op eigen risico en bent verantwoordelijk voor jouw hond(en).

        De losloopweide mag niet betreden worden door het publiek voor zonsopgang (op schooldagen voor 9 uur ’s ochtends) en na zonsondergang.

        Een hond mag niet zonder begeleiding in de hondenlosloopweide aanwezig zijn.

        Wees hoffelijk en hou rekening met de andere gebruikers van de hondenlosloopweide.

        Op de hondenweide moet elke hond een halsband of een harnas dragen.

        Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide, uitgezonderd agressieve en/of bijtende, onverzorgde, loopse, gekwetste of zieke  honden, of honden met vlooien of andere parasieten.

        Laat geen afval of hondenpoep achter.

        Voorkom geluidsoverlast.

        Roken op de hondenlosloopweide is verboden.

        Lijn je hond aan bij het verlaten van de hondenlosloopweide en doe alle poortjes achter je dicht, zowel bij het betreden als bij het verlaten van de weide.

        Contactgegevens bij schadevaststelling of onregelmatigheden: gemeente Boortmeerbeek  015 51 11 45, optie 1.