BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 27 november 2023

Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 23 oktober 2023 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname toezichtsbesluit na klacht

 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant aan een klager dat niet wordt opgetreden in het kader van een klacht over de besluitvorming over een kerkorgel.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname ministerieel besluit van 10 oktober 2023 van de Vlaams minister van openbare werken betreffende de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023 betreffende voetweg 71

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ministerieel besluit van 10 oktober 2023 betreffende de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023 betreffende voetweg 71 en het openen van een nieuwe gemeenteweg.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Vertegenwoordiging overlegcomité WZC

 

De gemeenteraad besluit met 15 ja en 5 onthoudingen de afvaardiging voor het overlegcomité van het WZC De Ravestein voor de gemeente vast te stellen als de burgemeester, de schepen van welzijn en de schepen van senioren.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Bert Meulemans, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
5 onthoudingen: Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Willy Stroobants.
 

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

Wijziging rechtspositieregeling

 

De gemeenteraad besluit unaniem de aangepaste rechtspositieregeling van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2024 met uitzondering van artikel 222 dat van toepassing wordt verklaard vanaf 1 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Punt bijlagen/links 2023_11_27_Rechtspositieregeling gemeente en OCMW Boortmeerbeek_definitief.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

Wijziging arbeidsreglement

 

De gemeenteraad besluit unaniem het aangepaste arbeidsreglement dat van toepassing is vanaf 1 januari 2024 goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Punt bijlagen/links arbeidsreglement - GR27112023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2024 op een zaterdag of een zondag vallen

 

De gemeenteraad besluit unaniem de vervangende feestdagen voor het personeel vast te stellen voor 2024.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2024

 

De gemeenteraad besluit unaniem het budget 2024 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede Boortmeerbeek gunstig te adviseren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

Nominatieve subsidie wielerwedstrijd Super 8

 

De gemeenteraad besluit unaniem voor het jaar 2023 een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de VZW Impanis - Van Petegem voor de jaarlijkse organisatie van de wielerwedstrijd Super 8 Classic.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 11 2023

 

Gemeentelijke tussenkomst abonnementen De Lijn

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 2 onthoudingen vanaf 1 januari 2024 aan de inwoners die een abonnement van De Lijn nemen een tussenkomst van 20% toe te kennen.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen - Gemeentelijke Holding NV - mandatering buitengewone algemene vergadering van 13 november 2023

 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2023 te bekrachtigen betreffende de mandatering voor de buitengewone algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV op 13 november 2023.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking HaBoBIB - vervanging lid Raad van Bestuur

 

De gemeenteraad besluit Hans Crol met 11 ja en 9 neen voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging HaBoBIB.

 

BESLUIT: Vervanging lid Raad van Bestuur - kandidaat Hans Crol
aangenomen na geheime stemming: 11 stemmen voor; 9 stemmen tegen;Vervanging lid Raad van Bestuur - kandidaat Michel Baert
verworpen na geheime stemming: 7 stemmen voor; 12 stemmen tegen; 1 onthouding;

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 5 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 5 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking Interleuven - mandatering bijzondere algemene vergadering van 13 december 2023

 

De gemeenteraad keurt de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de bijzondere algemener vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 13 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking Cipal dv - mandatering algemene vergadering van 14 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Cipal dv van 14 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide op 20 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering van 20 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 20 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking EcoWerf OVAM-bevraging werkingsgebied

 

De gemeenteraad besluit de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger op de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 20 december 2023 te mandateren om inzake het agendapunt “Visie optimalisatie werkingsgebieden afvalintercommunales” de intentie kenbaar te maken dat de gemeente geen afwijkingsaanvraag zal indienen bij de Vlaamse Regering daar zij reeds conform is met de regiovorming.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking IGO div - mandatering algemene vergadering van 15 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div van 15 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 13 februari 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 13 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslag jeugdraad 28 augustus 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 28 augustus 2023.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslag seniorenraad 18 september 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 18 september 2023.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslagen milieu-adviesraad 8 mei 2023 en 18 september 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieu-adviesraad 8 mei 2023 en 18 september 2023.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Milieubelasting

 

Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt de ontstaansgeschiedenis van de milieubelasting toegelicht en wordt met 5 ja, 2 onthoudingen en 13 neen het voorstel op vanaf 2025 maximaal 30,00 EUR voor een alleenstaande te innen, verworpen.

 

BESLUIT: 5 stemmen ja: Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Willy Stroobants.
13 stemmen tegen: Karin Derua, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Bert Meulemans en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

STAVAZA nieuw politiegebouw

 

Op vraag van de Vlaams Belangfractie zal het gunningsverslag over het nieuwe politiegebouw zoals opgemaakt in de politiezone, worden overgemaakt aan de gemeenteraadsleden.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Deelwagens en deelfietsen

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants over de stand van zaken van deelfietsen en deelwagens antwoordt de burgemeester dat eind van de week een belangrijke vergadering hierover plaatsvindt binnen de vervoersregio waarover later verslag kan worden gegeven.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

EPC D+ openbare gebouwen

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants legt de schepen van leefmilieu uit dat, met tussenkomst van Interleuven, de energiecoördinator en VEB, voor alle gebouwen een bureau wordt aangesteld.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Bezinningsruimte

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants wordt geantwoord dat de initiatiefnemer een regularisatie moet aanvragen voor datgene dat vergunningsplichtig is en dat na controle er geen probleem met de pijpleiding bleek te zijn.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Klokkenluidersregeling

 

Voor de  vraag van raadslid Willy Stroobants wordt verwezen naar het zojuist goedgekeurde hoofdstuk XII van het arbeidsreglement.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Verslag Raad van Bestuur Interleuven - 15 november 2023

 

Raadslid Willy Stroobants brengt verslag uit van de raad van bestuur van Interleuven van 15 november 2023.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

STAVAZA overdracht Heldenplein en Vredeplein

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt geantwoord dat de tekortkomingen aan het Vredesplein worden opgenomen in de uitvoering van het Heldenplein; uitvoering die de schepen tracht te bespoedigen.                                                 

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kerstboomophaling

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt gewezen op het niet natuurvriendelijk zijn van kerstbomen zonder kluit, de brengmogelijkheid naar het recyclagepark en de hoge kostprijs van dit soort ophaling.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

STAVAZA bouw sociale woningen

 

Op vraag van de GROEN-fractie legt de burgemeester de overgang naar Woontrots uit.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Evaluatie verkeersleefbaarheidsplan

 

De vraag van de GROEN-fractie wordt volgende zitting toegelicht.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Inrichting van de hondenweide

 

Op de vraag van de CD&V-fractie zegt de schepen van dierenwelzijn dat hij de suggesties van drainage en kiezelvergharding aan de ingang zal laten onderzoeken.

 

Publicatiedatum: 05/12/2023