De gemeenteraad,

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad van 23 december 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de integratie van het gemeente- en OCMW-personeel;

 

Gelet op het overleg in het HOC/BOC van xxx het protocol van akkoord hieromtrent;

 

Gelet op artikel 235 § 2 van de rechtspositieregeling van het gemeente- en het OCMW- personeel dat bepaalt dat de gemeente- en OCMW-raad jaarlijks bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW;

 

Overwegende om het overzicht te behouden een identiek besluit te nemen in de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De feestdagen die in 2024 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende vervangdagen waarop de gemeentelijke en OCMW-diensten zullen gesloten zijn:

        zondag 21 juli 2024 wordt vervangen door vrijdag 10 mei 2024;

        zaterdag 2 november 2024 wordt vervangen door vrijdag 16 augustus 2024;

 

art. 2

Vrijdag 15 november 2024 voor het gemeentepersoneel dat tewerkgesteld is in de gemeentelijke basisschool te verplaatsen naar de nog te bepalen schoolvrije dag van de gemeentelijke basisschool.

 

art. 3

De vervangdagen voor de BKO Ravot als volgt vast te stellen:

        zondag 21 juli 2024 wordt vervangen door vrijdag 10 mei 2024;

        donderdag 11 juli 2024 wel open en verplaatsen naar maandag 23 december 2024;

        zaterdag 2 november2024 wordt vervangen door dinsdag 24 december 2024;

        vrijdag 15  november2024 open en verplaatsen naar vrijdag 27 december 2024.

 

art. 4

De 14 wettelijke en bijkomende feestdagen zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel integraal toe te kennen aan alle diensten van het gemeente- en OCMW-personeel.

 

art.5

De wettelijke feestdagen voor het sporthalpersoneel niet te verplaatsen.

 

art.6

Tijdens deze sluitingsdagen bij de dienst thuiszorg een permanentiedienst te voorzien, overeenkomstig de behoeften van het cliënteel.