BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 24 april 2023

Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 20 maart 2023 en 27 maart 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 2)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van Anny Deprins, Wim Mertens en Rudolf Moerman van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel afdeling 1sectie C, nummers 36S en 36T, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0036WP0000, met een oppervlakte volgens meting van twee centiare (2 ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 36C3P0000 voor een bedrag van 498,00 EUR, zijnde inneming 2 goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 4)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van Jean Vandenwyngaert en Hilda Hemeleers van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, deel van nummer 36T2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0036T30000, met een oppervlakte volgens meting van twee centiare (2 ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 36T3P0000 voor een bedrag van 82,79 EUR, zijnde inneming 4 goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 5)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van Guy Witvrouw en Nicole Maes van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 36N en deel van 36T2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0036S3P0000, met een oppervlakte volgens meting van één centiare (1 ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 36F3P0000 voor een bedrag van 35,48 EUR, zijnde inneming 5 goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 13)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van Karel Olbrechts van een strook grond ter plaatse volgens kadaster “Geelsveld”, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie B, nummer 233A, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 00233AP0000, met een oppervlakte volgens meting van vijfenzeventig centiare (75 ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 233GP0000 voor een bedrag van 443,53 EUR, zijnde inneming 13 goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 14)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van BO-Invest en Abric2, vertegenwoordigd door Rolf Verhaegen van een strook grond ter plaatse volgens kadaster “Geertveld”, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie B, nummer 235G, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 00235GP0000, met een oppervlakte volgens meting van achtentwintig centiare (28 ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 235HP0000 voor een bedrag van 165,59 EUR, zijnde inneming 14 goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 1,9 en 15)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van François Vanloo, Edmond Vanloo, Felicita Vanloo, Anny Vanloo, Jean Vanloo, Sonja Baudet, Johannes Vanloo, Carina De Winter en Jozef Vanloo

-van een strook grond aan de Genninckstraat, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 34A, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0034AP0000, met een oppervlakte volgens meting van negenendertig centiare (39ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 34TP0000 zijnde inneming 1 goed te keuren

-van een strook grond aan de Genninckstraat, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 31A, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0031AP0000, met een oppervlakte volgens meting van één are en achtendertig centiare (1a 38ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 31BP0000, zijnde inneming 9 goed te keuren

-van een strook grond aan de Genninckstraat, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 33D, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0033DP0000, met een oppervlakte volgens meting van vijftig centiare (50ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 33EP0000, zijnde inneming 15 en dit voor een totaal bedrag van 1342,42 EUR goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - (Genninckgracht (inneming 7)

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van Maria De Pauw, Bruno Deconinck, Hugo Deconinck, Anna Maurus en Dirk Deconinck van een strook grond ter plaatse gelegen volgens kadaster “De Hoef”, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 30A, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0030AP0000, met een oppervlakte volgens meting van achtendertig centiare (38ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 30CP0000 zijnde inneming 7 goed te keuren en dit voor een bedrag van 224,72 EUR goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Definitieve vaststelling wijziging gemeentewegen Goorstraat (gekend als buurweg4 - deel) en Barelweg (gekend als voetweg 39 – deel ) met ontwerp van rooilijnplannen

 

De gemeenteraad beslist unaniem om:

        de delen van gemeentewegen Goorstraat en Barelweg, te wijzigen zoals weergegeven in het dossier als bijlage aan dit besluit.

        de rooilijnen te wijzigen en definitief vast te leggen voor de delen van de gewijzigde gemeentewegen zoals weergegeven in het dossier als bijlage aan dit besluit.

        De delen van private percelen te verwerven en op te nemen in het openbaar domein.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

OMV2023/00029OD - Toepassing Gemeentewegendecreet - Wijziging van buurtweg 71 en openen van een nieuwe gemeenteweg

 

De gemeenteraad besluit unaniem de aanvraag, ingediend door Vaartdijk NV met gemeentelijk kenmerk OMV2023/002029OD (OMV_2022128814) dewelke toepassing vraagt van het Gemeentewegendecreet te weigeren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

 

De gemeenteraad besluit unaniem om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 te ondertekenen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 04 2023

 

Vaststelling organogram en personeelsplan

 

De gemeenteraad stelt met 13 ja en 8 onthoudingen het eengemaakte organogram en het geactualiseerde personeelsplan vast.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 onthoudingen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 04 2023

 

Vacantverklaring financieel directeur - gedeeltelijke herneming

 

De gemeenteraad stelt unaniem de definitieve vacantverklaring voor het ambt van financieel directeur vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Actieplan PBW 2023

 

De gemeenteraad stelt unaniem het actieplan PBW 2023 vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Providentia cvba - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering 11 mei 2023

 

De gemeenteraad besluit het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 met betrekking tot de aanduiding van schepen Michel Baert om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Providentia cvba in te trekken. Aansluitend besluit de gemeenteraad na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 12 ja, 8 neen en 1 ongeldig) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Providentia cvba tot het einde van de legislatuur aan te duiden.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 12 stemmen voor; 8 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Providentia cvba - mandatering algemene vergadering 11 mei 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van Providentia cvba van 11 mei 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Riobra - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 28 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering tevens jaarvergadering  van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 28 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 23 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 23 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking TMVS dv - mandatering algemene jaarvergadering 20 juni 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost in oprichting - aandeel

 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel aandelen te verwerven bij de deelname aan de vennootschap woonmaatschappij Oost-brabant-Oost, heden in oprichting.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost in oprichting - kandidaat bestuurder

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 13 ja en 8 neen) en raadslid Rodrigue Bijlsma (met 13 ja en 8 neen) aan te duiden als kandidaat-bestuurder bij de vennootschap woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 8 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost in oprichting - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Annick DeKeyser (met 18 ja en 3 neen) aan te duiden als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de vennootschap woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 18 stemmen voor; 3 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Poolstok cv - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 13 ja, 7 neen en 1 blanco) aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Poolstok cv.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 7 stemmen tegen; 1 stem blanco;

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Amendement onafhankelijk raadslid Willy Stroobants bij punt 'Regiowerking SO Natuurpark Rivierenland'

 

De gemeenteraad besluit met 10 ja en 11 neen het door het onafhankelijk raadslid Willy Stroobants ingediende amendement over het voorafgaandelijk ter stemming brengen van de punten betreffende regiowerking SO Natuurpark Rivierenland en het hiervan losstaand project rond het Ravesteinpark te verwerpen.

 

BESLUIT: 10 stemmen ja: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
11 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
 

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking SO Natuurpark Rivierenland

 

De gemeenteraad besluit met 11 ja, 8 neen en 2 onthoudingen de samenwerkingsovereenkomst Natuurpark Rivierenland tussen de gebiedscoalitiepartners de gemeente Bonheiden, de gemeente Boortmeerbeek, de gemeente Duffel, de gemeente Haacht, de gemeente Kapelle-op-den-Bos, de gemeente Keerbergen, de stad Mechelen, de gemeente Sint-Katelijne-Waver, de gemeente Willebroek en Natuurpunt Beheer vzw goed te keuren.

 

BESLUIT: 11 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
2 onthoudingen: Annick DeKeyser en Denis Bosny.
 

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking rapportering IGS

 

De gemeenteraad neemt kennis van het geactualiseerde overzicht van de extern verzelfstandigd agentschappen, verenigingen, stichtingen en vennootschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente participeert, dat in het kader van artikel 56§6 DLB en het Regiodecreet wordt bijgehouden.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 04 2023

 

Nominatieve subsidie troost- en stilteplek Laar

 

De gemeenteraad besluit met 19 ja en 2 onthoudingen principieel in te stemmen met een nominatieve subsidie van 37.750,00 EUR aan de parochieploeg Onze-Lieve-Vrouw Van de Vrede voor de realisatie van een troost- en stilteplek op de hoek van de Kwijtveldstraat en de Hollestraat.

 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Wouter Decat.
 

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 04 2023

 

Nominatieve subsidie Noord Zuid Consortium 12-12 Syrië/Turkije

 

Op voorstel van de Noord-Zuidraad besluit de gemeenteraad unaniem een nominatieve subsidie ten belope van 1.000,00 EUR via het consortium 12-12 te storten aan het Consortium 12-12.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Zone 30 sporthal

 

Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt geantwoord dat de herhalingsborden door het college van burgemeester en schepenen werden besteld.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Anjerweg

 

Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt toegelicht dat de Anjerweg een fietsstraat wordt en dat vanaf dan de verkeersdrempel zal worden weggenomen.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Stand van zaken sterretjesweide kerkhof Hever

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt toegelicht dat binnen de door de provincie gesubsidieerde studie over het Lokaal Open Ruimte Traject de realisatie van de sterrenweide zal worden gepland.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Raadsvoorzitter toch niet almachtig

 

De Vlaams Belang-fractie zal een volgende zitting een uitgewerkt voorstel van aanpassing aan het huishoudelijk reglement aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Tik Tok

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt bevestigd dat de instructies van de Vlaamse overheid worden gevolgd en dat TikTok aldus niet mag worden geïnstalleerd op toestellen van de gemeente.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Pesterijen bij politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen

 

Op de vraag van de Vooruit-fractie over de transparantie rond de in het publiek debat aanwezige problematieken op personeelsvlak binnen de politiezone wordt de vraagsteller verwezen naar de verantwoordelijken binnen de politiezone voor de openbaarheid van bestuursdocumenten.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

GECORO

 

Op vraag van raadslid Willy Stroobants wordt toegelicht dat herhaaldelijke pogingen tot samenstelling van een nieuwe GECORO gestrand zijn op klachten die door het toezicht ingewilligd werden. Heden is nog geen juiste samenstelling mogelijk. De verslagen van de werkzaamheden van de GECORO zullen aan het raadslid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Verkeerssignalisatie kruispunt Brouwersstraat - Aststraat

 

De suggestie van raadslid Willy Stroobants om een Sint-Andreaskruis op het wegdek aan te brengen op het kruispunt Brouwersstraat met Aststraat wordt gevolgd en zal worden uitgevoerd.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Info vergadering door Natuurpunt met de verenigingen die het Ravesteinpark gebruiken

 

Op de vraag van raadslid Michel Baert wordt ontkend dat er zwijgplicht werd opgelegd aan deelnemers aan een vergadering en wordt gesteld dat het voorbarig is om te spreken van betaling voor het gebruik van het Ravesteinpark door gebruikers en verenigingen.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Bijvriendelijke gemeente

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt bevestigd dat er acties waren in het kader van de bloemenzaadactie van de provincie, maar dat dit jaar met een nog bruikbare voorraad wordt gewerkt. Ook zullen er op openbaar domein verder bloembollen worden geplant.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Toepassing hemelwaterplan

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat het openbaar onderzoek over het hemelwaterplan zopas werd afgerond en dat de resultaten nu worden onderzocht. Op basis van die resultaten zullen concrete acties uitgevoerd worden. Het werken met premies voor goede technieken toegepast door particulieren zal zeker worden onderzocht en over de aanleg van WADI's zijn al corrigerende inzichten gekomen.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Stand van zaken rond onderzoek bibliotheek in kerk van Schiplaken

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat de idee bibliotheek als herbestemming voor de kerk van Schiplaken uit een vooronderzoek kwam, maar dat er ook gesproken wordt met een groep vrijwilligers die een idee voor een sociaal gerichte ontmoetingsplaats ingediend hebben.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Verdere organisatie van de werkzaamheden rond de fusie en bestuurskracht

 

Op vraag van de CD&V-fractie spreekt de gemeenteraad af de mogelijkheden van een commissie te onderzoeken.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Plaatsen van borden ‘De Provincie Vlaams-Brabant – heet u welkom’

 

De gemeenteraad besluit met 11 neen tegen 10 ja het voorstel van de CD&V-fractie tot plaatsing van provinciegrensborden te verwerpen.

 

BESLUIT: 10 stemmen ja: Annick DeKeyser, Denis Bosny, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
11 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
 

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Kerk van Schiplaken

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt bevestigd dat de huidige kerk, inclusief de stille ruimte, gesloten is en dat gebruik niet mogelijk is door ontbreken van meubilair, verwarming, verzekering,...

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Stand van zaken verwerking openbaar onderzoek Trage Wegen en planning verdere werkzaamheden van de gemeenteraad

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat het overzicht van de bezwaren van het openbaar onderzoek rond de trage wegen tegen 15 mei 2023 wordt verwacht. Het college van burgemeester en schepenen zal dan besluiten over de voorlopige en definitieve aanpassingen.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Voorstel om de verbinding van de Zevenbunderwijk te verbeteren

 

De voorstellen van de CD&V-fractie om via ofwel een tweerichtigsfietspad ofwel een uitweg na onteigening van een beperkte strook de toestand voor de wijk en de verbinding tot de drukknopoversteekplaats te verbeteren, worden als dusdanig bevestigd. Naast het noodzakelijke verdere onderzoek en de budgettaire afwegingen, zal een zebrapad al enig soelaas brengen.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023