BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 25 september 2023

Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Ontslag raadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van het door gemeenteraadslid Denis Bosny op 25 september 2023 bij de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijk ingediende ontslag als gemeenteraadslid en schepen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 26 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Voorstel behandeling besloten zitting voor openbare zitting

 

De gemeenteraad stemt unaniem in om het agendapunt met betrekking tot de aanstelling van de financieel directeur, normaal voorzien in de besloten zitting na de openbare zitting, meteen na de goedkeuring van de notulen te behandelen in besloten zitting.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Benoeming financieel directeur

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming (met 21 ja en 0 neen) de heer Joeri Van Rijmenant, geboren 1 december 1979, met ingang van 16 oktober 2023 aan te stellen als financieel directeur.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 21 stemmen voor;

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Eedaflegging financieel directeur

 

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging als financieel directeur met ingang van 16 oktober 2023 in handen van de voorzitter door Joeri Van Rijmenant.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 1,9 en 15) - herneming

 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente

- van een strook grond aan de Genninckstraat, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 34A,  (39ca), en gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 31A, (1a 38ca),

en gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 33D, (50ca), voor een bedrag van 1.342,42 EUR + vergoeding goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 5) - herneming

 

De gemeenteraad besluit unaniem de aankoop van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie C, nummer 36N en deel van 36T2, (1 ca), voor een bedrag van 35,48 EUR + vergoeding goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 13) - herneming

 

De gemeenteraad besluit unaniem de aankoop van een strook grond, gekadastreerd volgens titel afdeling 1, sectie B, nummer 233A, (75 ca), voor een bedrag van 443,53 EUR goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - (Genninckgracht - inneming 7) - herneming

 

De gemeenteraad besluit unaniem de aankoop van een strook grond, gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie C, nummer 30a, (38ca), voor een bedrag van 604,20 EUR + vergoeding goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Amendement CD&V-fractie bij punt 'principe marktbevraging - toepasbaar op het Ravesteinproject'

 

De gemeenteraad besluit met 8 ja en 13 neen het amendement van de CD&V-fractie over het principe marktbevraging via openbare aanbesteding - toepasbaar op het Ravesteinproject te verwerpen.

 

BESLUIT: 8 stemmen ja: Annick DeKeyser, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
13 stemmen tegen: Karin Derua, Hans De Locht, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Principe marktbevraging - toepasbaar op het Ravesteinproject

 

De gemeenteraad besluit met 14 ja en 7 neen het projectvoorstel ‘Onthaalpoort Rivierenland’ te onderwerpen aan een procedure Unsolicited Proposal (UP) waarvoor een marktbevragingsdocument in een latere zitting zal worden vastgesteld.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
7 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Principe marktbevraging - toepasbaar op de herbestemming kerk Schiplaken

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja en 3 neen het projectvoorstel ‘Herbestemming kerk Schiplaken' te onderwerpen aan een procedure Unsolicited Proposal (UP) waarvoor een marktbevragingsdocument in een latere zitting zal worden vastgesteld.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
3 stemmen tegen: Bert Meulemans, Eddy Mortier en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Gemeenteweg Schrans stand van zaken

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken na de beschikking door de rechtbank over de onmiddellijke stopzetting van de realisatie van de gemeenteweg Schrans-Kruisveldweg.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

OMV2023-00063OD - Toepassing Gemeentewegendecreet

 

De gemeenteraad stelt met 16 ja en 5 neen de rooilijn vast voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met kenmerk OMV2023/00063OD (OMV_2023043510) (Wespelaarsebaan, site Lips).

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
5 stemmen tegen: Bert Meulemans, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Advies voorlopig ontwerp-RMP & ontwerp-plan-MER

 

De gemeenteraad besluit het ontwerp-Regionaal Mobiliteitsplan van de vervoerregio Mechelen en ontwerp-plan-MER te verdagen naar een latere zitting na het overleg met de vervoerregio Mechelen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

GAS-boetes

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van mobiliteit over de stand van zaken van de organisatie en de effecten van de trajectcontrole en de toepassing van GAS5.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 09 2023

 

Reglement toegang schoolstraat

 

De gemeenteraad keurt unaniem het reglement op het toekennen van vergunningen voor toegang tot een schoolstraat goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 09 2023

 

Bekrachtiging reglement Boortmeerbeek fietst!

 

De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2023 met betrekking tot de goedkeuring van het reglement voor Boortmeerbeek Fietst! op zondag 10 september 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 09 2023

 

Aanpassing personeelsplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem het personeelskader voor het team beleving aan te passen en 1 VTE deskundige vrije tijd (B1-3) te voorzien in plaats van 1 VTE administratief medewerker (C1-3).

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Lidmaatschap NSB nationaal

 

De gemeenteraad besluit unaniem de gemeente aan te melden als lid van de Koninklijke Nationale Strijdersbond van België vanaf 2024.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 09 2023

 

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark - aanslagjaren 2023-2025 - aanpassing

 

De gemeenteraad past met 20 ja en 1 onthouding het contantbelastingreglement aan voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark voor de aanslagjaren 2023-2025.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
1 onthouding: Eddy Mortier.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Punt bijlagen/links 2023_09_25_Gecoördineerde versie_Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 09 2023

 

Kwijting jaarrekening 2022 AGB Boortmeerbeek

 

De gemeenteraad keurt unaniem de ondernemingsjaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed en verleent kwijting aan de bestuurders.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Jaarrekening kerkfabriek OLV van de Vrede Boortmeerbeek 2022

 

De gemeenteraad besluit met 17 ja en 4 neen de jaarrekening 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren.

 

BESLUIT: 17 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
4 stemmen tegen: Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Vincent Geerts.
 

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Toetreding aankoopcentrale C-Smart

 

De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 augustus 2023 betreffende de aansluiting bij de aankoopcentrale C-Smart bij Cipal dv.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Regiowerking Cipal dv - mandatering buitengewone algemene vergadering 12 oktober 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Cipal dv van 12 oktober 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Regiowerking ZEFIER - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 december 2023

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van Zefier van 19 december 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag sportraad 8 mei 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 8 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag seniorenraad 8 mei 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 8 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 20 juni 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 20 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag jeugdraad 30 mei 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 30 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Afwezigheid schepen

 

De gemeenteraad behandelt dit punt niet door de kennisname van het ontslag van betrokkene.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Boortmeerbeek zingt 9 juli 2023: Vlaggen Vlaams beweging

 

Op de vraag van de Vooruit-fractie over de aanwezigheid van vlaggen van de Vlaamse beweging op het podium tijdens Boortmeerbeek zingt, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat dit niet bewust was en dat het gemeentebestuur als organisator neutraal moet zijn, maar dat het publiek vrij is in haar vlaggenkeuze voor wat betreft Vlaamse Leeuwen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kringeling ‘schoolslagbomen’

 

Op de vraag van de Vooruit-fractie betreffende de algemene toepasbaarheid van het schoolstraatsysteem antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat dit een uitrol van het verkeersleefbaarheidsplan is en dat daarin gemotiveerd voor elke situatie de meest geschikte keuze gemaakt werd. Voor de GBS Klimboom betekent dit het definitief weren van voorbijrijdend zwaar en snel verkeer.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Stand van zaken hondenweide

 

Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie over de hondenweide geeft het college van burgemeester en schepenen toelichting over de kostprijs, wordt verwezen naar de motivatie in het aankoopbesluit uit 2016 en wordt bevestigd dat van zodra het technisch kan beplanting zal worden aangebracht. Tevens wordt het gemeentepersoneel bedankt dit werk in eigen regie te hebben gerealiseerd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Dementie vriendelijke gemeente

 

Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie over dementie antwoordt het college van burgemeester en schepenen met de opsomming van de uiteenlopende eigen initiatieven en de projecten van LOGO en ELZ.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Trajectcontrole in Schiplaken Bieststraat

 

Op de vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt verwezen naar de toelichting onder punt 14.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Directieraad AGB

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants wordt verwezen naar de afspraken gemaakt in de raad van bestuur van heden waarbij de oorspronkelijke samenstelling van het directiecomité zal worden samengeroepen om de regularisatie van de besluitvorming en de oproep van de volgende zitting van de raad van bestuur te regelen. Aan de raadsleden zal een bundeling van de besluitvorming sedert 11 oktober 2021 worden overgemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Overlegcomité WZC de Ravestein

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat een nieuw voorstel van vertegenwoordiging aan de raden zal worden voorgelegd zodat er geen betwisting meer mogelijk is. Momenteel zouden alleen de verkozen vertegenwoordigers geldig kunnen deelnemen aan het overleg.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

GECORO

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat ondertussen een waarnemend en een plaatsvervangend waarnemend voorzitter de werkzaamheden hebben geleid zoals dat toegelaten is. De inhoud van de website zal hierop worden aangepast.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Stand van zaken zwembad Hofstade

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants antwoordt de burgemeester dat er sedert de laatste verslaggeving geen nieuwe vergadering geweest is over het zwembadproject in Hofstade en dat de informatie te bekomen is door een vraag aan de algemeen directeur te stellen, die vervolgens Sport Vlaanderen de informatie laat bezorgen, net zoals dat voor burgers gebeurt.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Weginrichting kruispunt Brouwersstraat - Aststraat

 

Op de vraag van raadslid Willy Stroobants antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat deze gevraagde wegmarkering volgens planning en mogelijkheden is uitgevoerd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Dag voor (toekomstige) middelbare scholieren

 

Op het voorstel van de GROEN-fractie om een dag te organiseren waarbij kinderen die naar een school buiten de gemeente zullen gaan fietsen samen het parcours te laten verkennen, antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat dit vanuit de gemeente moeilijk te organiseren is, het al in het lespakket van elke school op maat van de school opgenomen is en dat het fietsexamen al een goede voorbereiding is.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Nieuwjaarsreceptie inwoners Boortmeerbeek

 

Op het voorstel van de GROEN-fractie over de organisatie van een openbare nieuwjaarsreceptie voor de bevolking antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat ze dit graag zou doen en zal onderzoeken hoe om te gaan met herbruikbaar cateringmateriaal en zal kijken waar het extra budget kan gehaald worden.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Autodelen

 

Op de vraag van de GROEN-fractie over de uitrol van autodelen antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat het actieplan hierover moet worden geactualiseerd in functie van de komende organisatie van Hoppinpunten (benaming voor verkeersknooppunten), dat de verplichting al opgelegd is in grotere bouwprojecten en dat het opzet verder zo bevestigd kan worden als principe.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Oorlogsmonument Schiplaken

 

Op de vraag van de CD&V-fractie over het de restauratie van het oorlogsmonument in Schiplaken licht het college van burgemeester en schepenen toe dat op 8 september 2023 het kleurenonderzoek kon starten, dat het nodige budget voorzien is met inbegrip van subsidiëring en dat de aanbesteding toch kortelings voorzien wordt.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Beschilderen van kasten en gebouwen van nutsvoorzieningen

 

Op het voorstel van de CD&V-fractie over de beschildering van kasten in de publieke ruimte van nutsmaatschappijen antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat de mogelijkheden kunnen onderzocht worden en dat de gemeente al deelnam aan het pilootproject rond het beschilderen van de glasbollen. De budgettaire impact zal daarbij ook bepalend zijn.

 

Publicatiedatum: 05/10/2023