De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2023 betreffende de vaststelling van het organogram en personeelsplan;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur zich geconfronteerd ziet met een onwerkbare onderbezetting van het team beleving vrije tijd;

 

Overwegende dat de nood het profiel van een uitvoerende functie overstijgt en onder meer antwoord moet kunnen bieden op een toenemende vraag tot ondersteuning van de adviesorganen en hun werking;

 

Overwegende dat de functie van teamcoach A1-A3 pas vacant kan worden verklaard na de invulling van de afdelingshoofden en op voorwaarde van voldoende budgettaire ruimte en de taakstelling van de teamcoach wezenlijk verschilt van het beoogde niveau van deskundige;

 

Overwegende dat daarom gekozen wordt om een functie van deskundige vrije tijd op niveau B1-B3 in het personeelsplan in te schrijven en omwille van het bewaren van een budgettair evenwicht een momenteel onbezette functie van administratief medewerker C1-C3 te schrappen;

 

Overwegende de voorafgaande consultatie van de representatieve vakorganisaties;

 

Overwegende het advies van de financieel directeur;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2023 betreffende het voorstel tot aanpassing van het personeelsplan en personeelskader;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het personeelskader voor het team beleving als volgt vast te stellen:

 

Team Beleving

 

17,05

teamcoach

A1-A3

1

coördinator deskundige vrije tijd

B4-B5

1

deskundige vrije tijd

B1-B3

1

adm. medewerker vrije tijd

C1-C3

1

adm. medewerker onderwijs

C1-C3

0,8

busbegeleider onderwijs

D1-D3

1

ploegbaas opvang & middagtoezicht onderwijs

D1-D3

1

coördinator deskundige kind (BKO)

B4-B5

0,8

deskundige educatief mw

B1-B3

0,8

adm. medewerker kind

C1-C3

0,8

begeleider BKO

C1-C2 of C3

8,05