BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 20 december 2021

Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Kennisname benoeming en eedaflegging burgemeester

 

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming op 14 december 2021 van mevrouw Karin Derua tot burgemeester en haar eedaflegging.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 29 november 2021 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 12 2021

 

Retributiereglement verkoop compostvaten- en bakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken

 

De gemeenteraad keurt met 20 ja en 2 neen het retributiereglement met betrekking tot de doorverkoop aan de inwoners van de gemeente van compostvaten, compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken goed.

 

BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Steven Van Loock en Steven D'hont.
 

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

AGB aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nummer 2

 

De gemeenteraad besluit met 13 ja, 2 neen en 7 onthoudingen het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
2 stemmen tegen: Eddy Mortier en Steven D'hont.
7 onthoudingen: Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Michel Baert en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Amendement CD&V aanpassing meerjarenplan

 

Het voorstel van de CD&V-fractie over de ondersteuning van de vzw ALBA zal verder structureel uitgewerkt worden.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 12 2021

 

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 2 gemeente & OCMW

 

De gemeenteraad besluit met 13 ja, 4 neen en 5 onthoudingen de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 2 voor gemeente en OCMW goed te keuren.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
5 onthoudingen: Steven Van Loock, Sigrid Van Obbergen, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Nominatieve subsidie wielerwedstrijd Primus Classic

 

De gemeenteraad besluit voor het jaar 2021 unaniem een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de VZW Impanis - Van Petegem voor de jaarlijkse organisatie van de wielerwedstrijd Primus Classic.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt bevestigd dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen de basis vormen voor de concrete acties.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Milieu en klimaat

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt bevestigd dat meer middelen dan de subsidies besteed worden voor de realisatie van het energie- en klimaatpactengagement, maar dat de elementen van het beleid niet los van elkaar kunnen worden gezien.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Stand van zaken zwembad Blosodomein

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt medegedeeld dat op 23 december 2021 de stuurgroep haar werkzaamheden zal afronden. Op basis van het voorkeurstraject zal later door de gemeenteraad gekeken kunnen worden of het project financieel haalbaar is en of er definitief een engagement wordt genomen.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Stand van zaken sporthalrenovatie

 

Op vraag van de CD&V-fractie worden de projecten toegelicht.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Verkeerssituatie Bergstraat

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat de wijziging in de verkeerssituatie in de Bergstraat er kwam op basis van de werkzaamheden en goedkeuring van het verkeersleefbaarheidsplan. De oplossing is gebaseerd op het principe dat een inhaalverbod de beste oplossing is voor de combinatie aan problemen op deze plaats.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Gracht Bieststraat

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht met welke instanties de problematiek wordt besproken en wat de stand is van de uitwerking van een alternatieve zuiverende aanpak.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 12 2021

 

Verslagen CBS

 

Naar aanleiding van de vraag van de CD&V-fractie kon een fout in de publicatie van de notulen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen in de voor gemeenteraadsleden toegankelijke omgeving worden rechtgezet.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021