BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 18 december 2023

Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 27 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Erfpacht scouts Ravesteinstraat

 

De gemeenteraad keurt unaniem de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en de vzw Vrienden van scouts en gidsen Hever-Schiplaken met betrekking tot een perceel grond, gelegen aan de Ravesteinstraat, voor een periode van 50 jaar met ingang van 1 oktober 2023 tegen een jaarlijkse canon van 0,00 EUR, goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

UP Ravesteinpark marktbevragingsdocument

 

De gemeenteraad keurt met 14 ja, 6 neen en 1 onthouding het marktbevragingsdocument in de procedure UP voor het Ravesteinpark goed.

 

BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
6 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Lies Asselman.
1 onthouding: Annick DeKeyser.
 

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

UP Kerk Schiplaken marktbevragingsdocument

 

De gemeenteraad keurt unaniem het marktbevragingsdocument in de procedure UP voor de kerk van Schiplaken goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Overeenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid van onderbouw Bovylaan

 

De gemeenteraad besluit unaniem met het OCMW een overeenkomst erfdienstbaarheid van onderbouw in de Bovylaan ten behoeve van het aanleggen van private nutsvoorzieningen van het WZC De Ravestein af te sluiten.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Deelname aan de "Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software"

 

De gemeenteraad besluit unaniem de deelname aan het "Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software" van de gemeente Kampenhout goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 12 2023

 

Reglement familiale gebeurtenissen

 

De gemeenteraad besluit met 16 ja en 4 onthoudingen het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 betreffende het reglement op de premies voor familiale gebeurtenissen (geboortepremie, jubilarissen, enz.) op te heffen en een nieuw geactualiseerd reglement goed te keuren.

 

BESLUIT: 16 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
4 onthoudingen: Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier en Sigrid Van Obbergen.
 

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 12 2023

 

Reglement wedstrijd 'bijzonder plekje'

 

De gemeenteraad besluit unaniem het reglement en de prijs voor de winnaar vast te stellen voor de driemaandelijkse wedstrijd 'bijzonder plekje'.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 12 2023

 

Tarieven identiteitsdocumenten

 

De gemeenteraad stelt unaniem de retributie voor de afgifte van identiteitsdocumenten en verblijfstitels vanaf 1 januari 2024 vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2026 nummer 4 gemeente en OCMW

 

De gemeenteraad besluit met 12 ja en 8 neen de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2026 nummer 4 voor gemeente en OCMW goed te keuren, met uitzondering van het onderdeel GBS Klimboom, dat met 18 ja en 2 neen werd goedgekeurd.

 

BESLUIT: Stemming onderdeel 'GBS Klimboom'
18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
2 stemmen tegen: Eddy Mortier en Lies Asselman.
Stemming geheel
12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
8 stemmen tegen: Michel Baert, Remi Serranne, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Punt bijlagen/links Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 4 deel 2.pdf Download
Gemeente en OCMW Boortmeerbeek - aanpassing meerjarenplan 2020-2026 nr 4.pdf Download
Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 4 deel 1.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Kennisname verslag sportraad 11 september 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 11 september 2023.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 3 oktober 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 3 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Kennisname verslag cultuurraad 9 oktober 2023

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 9 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Samenwerkingsovereenkomst ORIOM 3.0

 

De gemeenteraad besluit met 19 ja en 1 onthouding de overeenkomst ORIOM 3.0 af te sluiten en te ondertekenen en na geheime stemming mevrouw Audrey Bogaerts met 14 ja en 6 neen aan te duiden als afgevaardigde voor de gemeente Boortmeerbeek.

 

BESLUIT: Stemming samenwerkingsovereenkomst
19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Ann Sleyp, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Remi Serranne, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer, Firmin Vacaet en Rodrigue Bijlsma.
1 onthouding: Eddy Mortier.
Stemming aanduiden afgevaardigde ORIOM - Audrey Bogaerts
aangenomen na geheime stemming: 14 stemmen voor; 6 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Stand van zaken geurhinder Bieststraat Hever

 

Op de vraag van de Vlaams Belangfractie over de aanhoudende geurhinder in de Bieststraat wordt geantwoord dat momenteel de afkoppelingsadviseurs hun werk in de buurt doen waarna verder de aanleg van een slibput en een aanpassing van de gracht vooraan wordt voorzien in afwachting van de collector- en rioleringswerken langsheen de N26.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Heldenplein

 

Op de vraag van de Vlaams Belangfractie over de stand van zaken van de aanleg van het Heldenplein wordt geantwoord dat de enige prijsbieding meer dan het dubbele van de raming bedroeg waardoor nu een aangepast plan aan de ontwerper werd gevraagd.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Stand van zaken acties leegstand Leuvensesteenweg 83A

 

De vraag van raadslid Sigrid Van Obbergen over het serrencomplex langsheen de N26 wordt in gesloten zitting volgend op de openbare zitting beantwoord.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Mobiliteit

 

Op de vraag van de GROEN-fractie over de stand van zaken van het evaluatiekader van het verkeersleefbaarheidsplan wordt geantwoord dat tussentijdse tellingen al verbeteringen laten zien, maar dat de heraanleg van kruispunt TIP nog een bijzonder positief effect kan hebben. Ook de permanente tellingen zoals Telraam zijn een goed hulpmiddel en met WAZE werd overlegd. Een eindevaluatie kan maar als het verkeersleefbaarheidsplan volledig uitgerold is.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Toestand verkeersplan Hever tip

 

Op de vraag van de GROEN-fractie over de stand van zaken van de herinrichting van kruispunt TIP wordt geantwoord dat er door AWV een bijzondere budgetverhoging wordt voorzien en dat alle partners positief aan een betere en meer veilige inrichting werken.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Besloten zitting: Stand van zaken acties leegstand Leuvensesteenweg 83A

 

In besloten zitting werd een toelichting verschaft bij de stand van zaken van de opvolging van de dossiers rond het serrencomplex.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023