De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019, laatst gewijzigd op 28 november 2022, betreffende het retributiereglement voor de afgifte van administratieve documenten 2020-2025 ;

 

Gelet op de omzendbrief van 6 november 2023 van de FOD Binnenlandse zaken waarbij de nieuwe tarieven worden meegedeeld ten laste van de gemeente voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten en documenten vanaf 1 januari 2024;

 

Overwegende dat deze nieuwe tarieven het gevolg zijn van de jaarlijkse indexering die wordt doorgevoerd;

 

Overwegende dat de stijgende vergoedingen die de gemeente verschuldigd is aan de federale overheid een daling inhouden van de gemeentelijke inkomsten waardoor een actualisatie van de tarieven voor de burger derhalve aan de orde is;

 

Gelet op de omzendbrief van 7 december 2023 van de FOD Binnelandse zaken over de implementatie van elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar vanaf 15 januari 2024;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De retributie voor de afgifte van identiteitsdocumenten vanaf 1 januari 2024 als volgt vast te stellen:

 

 

Huidige

kostprijs

Huidig gemeentetaks

Huidige tarieven

Kostprijs

vanaf 01/2024

Voorgestelde gemeentetaks

Nieuw  voorgesteld tarief

 

 

Elektronische identiteitskaarten Belgen + verblijfsdocumenten EU (art. 1, 1ste lid, 4° f tot g)

 

*gewone procedure Belgen en  verblijfstitels EU  (E en E+)

18,30 €

6,70 €

25,00 €

19,10 €

5,90 €

25,00 €

*spoedprocedure (dag + 1)  Levering in gemeente

111,80 €

8,20 €

120,00 €

116,40 €

5,60 €

122,00 €

*spoedprocedure (dag + 1)  Levering in Brussel

147,10 €

2,90 €

150,00 €

153,30 €

6,70 €

160,00 €

 

 

             Verblijfstitels aan vreemde onderdanen (art. 1, 1ste lid, 4°, a tot e en h tot n)

verblijfstitels A, B, F, F+, H, I, J,   K, L, M, M+ en N

18,80 €

6,20 €

25,00 €

19,60€

5,40 €

25,00 €

Spoedprocedure (dag + 1)

Levering in de gemeente

111,80 €

8,20 €

120,00 €

116,40 €

5,60 €

122,00 €

 

 

 

 

Kids ID BELGEN

 

*gewone procedure

7,30 €

3,70 €

11,00 €

7,70 €

4,30 €

12,00 €

*dringende procedure

  Levering in gemeente

100,80 €

4,20 €

105,00 €

105,00 €

5,00 €

110,00 €

*spoedprocedure

  Levering in Brussel

136,20 €

3,80 €

140,00 €

141,90 €

3,10 €

145,00 €

 

 

 

 

 

 

Kids ID NIET-BELGEN (implementatie vanaf 15 januari 2024)

 

KAARTEN A-B-K-L

 

 

*gewone procedure

 

/

/

/

10,70€

1,30€

12,00€

*dringende procedure

 

/

/

/

116,40€

5,60€

122,00€

KAARTEN EU - EU+ - F - F+ - M

 

 

*gewone procedure

 

/

/

/

7,70€

4,30€

12,00€

*dringende procedure

 

/

/

/

105,00€

5,00€

110,00€

 

 

Overige gemeentetaksen:

 

 Huidig Tarief =

Attest immatriculatie

6,00

Kinderpasje niet-Belgen

2,00

Heraanvraag PIN/PUK

5,00

Rijbewijs

25,00

Internationaal rijbewijs

25,00

 

art. 2

Dit reglement te publiceren via de gemeentelijke webtoepassing.