De gemeenteraad,

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2023 betreffende het voorstel tot organisatie van een publiekswedstrijd in het kader van het gemeentelijk infomagazine;

 

Overwegende dat er werd gekozen voor de rubriek 'Bijzonder plekje' waarbij burgers de mogelijkheid krijgen om te raden waar de gepubliceerde foto in onze gemeente werd genomen;

 

Overwegende dat alle correcte antwoorden worden verzameld en daaruit een winnaar wordt getrokken;

 

Overwegende dat het wenselijk is de winnaar een prijs te geven in de vorm van een gemeentelijke geschenkbon van 20,00 EUR;

 

Gelet op het akkoord van de financieel directeur;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Aan de winnaar van de driemaandelijkse rubriek 'Bijzonder plekje' in het gemeentelijk infomagazine een gemeentelijke geschenkbon ter waarde van 20,00 EUR toe te kennen.

 

art. 2

Het college van burgemeester en schepenen kent de prijs toe door lottrekking tussen de inzendingen met een correct antwoord.

 

art. 3

Deze uitgaven zijn betaalbaar van de jaarbudgetrekening 500-61699999.