BESLUITENLIJST - RVB

Zitting van maandag 24 april 2023

Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De raad van bestuur keurt unaniem de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 19 december 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 04 2023

 

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2023

 

De Raad van Bestuur besluit unaniem het aangepaste prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 04 2023

 

Jaarrekening AGB Boortmeerbeek 2022

 

De raad van bestuur besluit unaniem de jaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek vast te stellen met een balanstotaal van 683.823,47 EUR en een “Te bestemmen winst” van 47.732,02 EUR.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 04 2023

 

Ondernemingsjaarrekening AGB Boortmeerbeek 2022

 

Het autonoom gemeentebedrijf van Boortmeerbeek keurt unaniem de jaarrekening 2022 opgesteld volgens het Wetboek van Vennootschappen goed in functie van de goedkeuring door de gemeenteraad.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

TMVS dv - mandatering algemene jaarvergadering van 20 juni 2023

 

De raad van bestuur van het AGB keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 2023.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023