De raad van bestuur,

 

Gelet op het ontwerp van de ondernemingsjaarrekening voor het boekjaar 2022 van het AGB Boortmeerbeek zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit;

 

Gelet op artikel 235 §4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De ondernemingsjaarrekening 2022 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren.

 

art.2

Kwijting te verlenen aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek.