BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 13 juni 2022

Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Delegatiebesluit AD omgevingsambtenaar - Kennisname

 

waarnemend omgevingsambtenaar aangeduid

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

OMV2022/00043OD - Aanleggen van een zwemvijver - Beringstraat 85 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

OMV2022/0001VK - Barelweg 30 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

2021/00320OD - advies in beroep - Geweigerd/verworpen

 

ongunstig advies aan provincie

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

2021/00332OD - toepassing Gemeentewegendecreet - Uitgesteld

 

De behandeling wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

2022/00025OD - toepassing Gemeentewegendecreet - Goedkeuring

 

Het rooilijnplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

2021/00332OD - kennisname bezwaarschriften - Kennisname

 

Kennisname van de bezwaarschriften

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

2021/00310VK - toepassing gemeentewegendecreet - Goedkeuring

 

Rooilijnplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Verkoopbaarheidsattest - OMV2020/00237VK - Anjerweg 12 - Goedkeuring

 

aflevering attest

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Verkoopbaarheidsattest - OMV202000184VK - Consciencelaan zn. Rubenslaan zn. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Wijzigingsverzoek OMV2021/00310VK - Hollestraat 28, 30 en Wespelaarsebaan 106 - Goedkeuring

 

wijzigingsverzoek aanvaard

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Wijzigingsverzoek - OMV2021.00327VK - Durabrik - Wespelaarsebaan 43 - Goedkeuring

 

wijzigingsverzoek aanvaard

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Hoorzitting Sint Adriaanweg 5 - Kennisname

 

volmacht aan omgevingsambtenaar

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Hoorzitting Beroep OAK PROPORTIES - OMV2021/000072OD - Hanswijkstraat 5 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Hoorzitting beroep - Kappen van 4 eiken - L. Van Beethovenlaan 14 - Kennisname

 

volmacht omgevingsambtenaar

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Vonnis - Rechtbank van eerste aanleg Leuven Correctionele zaken - Serres - Leuvensesteenweg 83A - Kennisname

 

kennisname vonnis veroordeling eigenaar

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

OMV2022/00117ME - bronbemaling voor een zwembad - Blokstraat 27 - Goedkeuring

 

aktename

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht - raamovereenkomst maaien van grasbermen 2021-2022 - verlenging 1 en 2 (maaien van grasbermen voorjaar 2022 en najaar 2022) - Goedkeuring

 

verlenging plaatsing

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Kennisname milieumisdrijf  - tussen Zevenbunderweg en Burggraaf G. Terlindenlaan - Kennisname

 

PV kappen zonder machtiging

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Projectcoördinator ORIOM 3.0 - Goedkeuring

 

akkoord eelanme in loonkost project

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Project Tuinrangers - Kennisname

 

geen deelname

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Project voedselverspilling scholen - Goedkeuring

 

te overleggen met scholen

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Project handhaving zwerfvuil OVAM - Goedkeuring

 

effectieve aanvraag

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Vragen bijenwerkgroep - aanpassing beheer openbaar domein - Kennisname

 

opties in bijenplan

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Klacht sluikstort Dijkstraat - Goedkeuring

 

plaatsing sensibilisatiebord

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Plaatsing sluikstortcamera's - locaties - Kennisname

 

bepaling plaatsen

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Organisatie zwerfvuilactie 2022 - Kennisname

 

datum 17 september 2022

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Statuten en huishoudelijk reglement MAR - Goedkeuring

 

voorstel voor gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

FANC - Beringstraat 68 - Kennisname

 

kenisname vergunning

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Rattenproblematiek Kwaenijkstraat - Kennisname

 

argumenten verweer

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Melding rattenplaag Salvialaan - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Deelname project rattenbestrijding Interleuven - Goedkeuring

 

deelname aan project IL

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Toelating muziek na 22.00 uur Scouts Hever-Schiplaken - Goedkeuring

 

toelating wordt verleend

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Toelating muziek - wijkfeest Metweg - zaterdag 2 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

VBR Bieststraat fase 2 - goedkeuring vorderingsstaat nr 7 van de werken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Realisatie Heldenplein - voorstel aanvaarding afspraken voor het ereloon van ontwerper Arcadis uit Berchem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 13 06 2022

 

Sloop woning Ravesteinstraat 21 - goedkeuring offerte voor veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking - Interleuven - Goedkeuring

 

IL voor veiligheidscoördinatie

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Sanering Goorbeek - gemeenteweg Barelweg - aanvaarding aangepaste rooilijn na openbaar onderzoek - Goedkeuring

 

voorstel aan gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Gemeentewegen Broekstraat en Dreef - voorstel ontwerp rooilijnplan - Goedkeuring

 

voorbereiding voor gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Herinrichting Goorstraat en deel Zevenbunderweg - aanvaarding ontwerp - Goedkeuring

 

Aanvaarding ontwerp en verdere procedureverloop

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Vraag aankoop bijkomende tafels en receptietafels voor evenementen - Goedkeuring

 

organisatie prijsvraag

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Aankoop afvalbakken hondenweide/picknickplaats - Goedkeuring

 

aanvaarding offerte

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Aankoop hondenpoepbuis - realisatie hondenweide - Goedkeuring

 

Aankoop hondenpoepbuis.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Fluvius - aankoopcentrale voor ruiming baangrachten ten aanzien van haar gemeenten - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Realisatie ontsluitend fietspad Blokstraat met Gottendijsdreef - besluit verwerving ontbrekend perceel - Uitgesteld

 

Uitstel tot na overleg met eigenaar

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Principe overschakeling naar elektrisch handgereedschap - Goedkeuring

 

geleidelijke aankoop elektrisch aangedreven werktuigen

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Werken De Watergroep Pastorijstraat - gebrek herstel en afwijzen verantwoordelijkheden - Kennisname

 

Aandringen op herstel door De Watergroep.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Werkvergunning - plaatsen ondergrondse kabel - Rubenslaan 26 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Werkvergunning - aansluiting riolering - Jasmijnlaan 15 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - werkvergunning - Stationsstraat 45 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Visie college werkzaamheden gemeenteraad - Kennisname

 

College geeft visie op werking gemeenteraadscommissie bestuurskracht.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Opstart speelotheek - Goedkeuring

 

Deelname aan speelotheek van HaBoBib

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Antwoorden gemeenteraad 23 mei 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Voorbereiding gemeenteraad 27 juni 2022 - Goedkeuring

 

Agendavaststelling

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Opvolging engagementen gemeenteraad 23 mei - Kennisname

 

Voorbereiding vragenhalfuurtje en bezorging van ontwerp hemelwaterplan aan de gemeenteraadsleden.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Offerte bliksembeveiliging - kerk Boortmeerbeek - Heleblitz Services - Goedkeuring

 

dringende aanpassing

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Planning BOC - Goedkeuring

 

BOC oproep 6 juli

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Vaststelling kandidatenlijst polyvalent sporthalmedewerker - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Picknicktafel bibliotheek - Goedkeuring

 

Plaatsing picknicktafel en vuilnisbak aan HaBoBib

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Behandeling bezwaar milieubelasting aanslagjaar 2022 - Leuvensesteenweg 350 - Goedkeuring

 

aanvaard bezwaar

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Ambtshalve schrapping B. S. C. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Ambtshalve schrapping R. V. N. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Planning seniorenfeest, gala, turnfeest 2023 - Goedkeuring

 

data 2023

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Inhuldiging beweegbank 20 juni - Kennisname

 

Organisatie inhuldiging 20 juni

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Urnenveld D. W. - G. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Urnenveld G. - S. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Ontgraving J. S. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Aarschotsebaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Ravesteinstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest Eekhoornhof - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Ontslag M. K. leermeester islamitische godsdienst - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Nieuwbouw GBS - Selectieverslag - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Gunningsleidraad ontwerp nieuwbouw GBS Klimboom - Goedkeuring

 

Voorstel gunningsleidraad voor gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Infobrochure 2022-2023 - Kennisname

 

Infobrochure GBS 2022-2023

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 13 06 2022

 

Schoolreglement 2022-2023 - Kennisname

 

Schoolreglement voor gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Overzicht organisatie schooljaar 2022-2023 - Kennisname

 

data schoolorganisatie

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Schoolfeest 2023 - Goedkeuring

 

schoolfeest op 23 mei 2023

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Agenda gezondheidsraad 20 juni 2022 - Goedkeuring

 

agendasamenstelling

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Aanvraag vergunning herstellen toplaag en aanbrengen thermomarkeringen N26 - Kennisname

 

Te bespreken met aannemer.

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Toelating Indian Day Motorrun 2022 - 15 Wing Luchttransport - zondag 18 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Politieverordening - wijkfeest Hollestraat - zaterdag 9 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Politieverordening - wijkfeest Metweg - zaterdag 2 juli 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Politieverordening - parkeerverbod - Kerkweg 32 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Politieverordening - Dorpplaats 22 - parkeerverbod  - verhuiswagen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Signalisatievergunning - Bieststraat 274 en 208 - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Signalisatievergunning - Burggraaf G. Terlindenlaan kruispunt met Consciencelaan - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Signalisatievergunning - Burggraaf G. Terlindenlaan voor kruispunt met L. van Beethovenlaan - werken in kader van ANPR systeem - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Signalisatievergunning - Wespelaarsebaan 162 - renovatie riolering onder de spoorweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 13 06 2022

 

Signalisatievergunning - Salvialaan 31 - gasaansluiting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Signalisatievergunning - nutswerken - Laarstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - signalisatievergunning - Stationsstraat 45 - van 24 mei 2022 tot en met 10 juni 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - toelating inname openbaar domein - Leuvensesteenweg 8 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - container Kallebeekstraat 62 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - parkeerverbod sporthal - van maandag 13 juni 2022 tot en met vrijdag 17 juni 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/07/2022