BESLUITENLIJST - RMW

Zitting van maandag 27 juni 2022

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de zitting van 23 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Toelichting stand van zaken coronapandemie

 

De burgemeester geeft toelichting bij de actuele stand van zaken rond de opvolging van de coronapandemie en de acties die hierrond met de EersteLijnsZone (ELZ) worden gepland.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Toelichting opvang Oekraïnse ontheemden

 

De burgemeester geeft toelichting bij de actuele stand van zaken rond de opvolging van de coronapandemie en de acties die hierrond met de EersteLijnsZone (ELZ) worden gepland.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

Bezettingsvergoeding Oekraïense vluchtelingen

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt unaniem de bezettingsvergoeding voor de gebouwen die voor de huisvesting van tijdelijk ontheemde Oekraïeners bestemd worden, vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Aanpassing huishoudelijk reglement vragenhalfuurtje voor burgers

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit unaniem het huishoudelijk reglement aan te vullen met een vragenhalfuurtje en daarvoor zich geheel aan te sluiten bij de regeling voor de gemeenteraad.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 04/07/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 06 2022

 

Jaarrekening OCMW 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit met 15 ja, 4 neen en 2 onthoudingen het deel van het OCMW in de geïntegreerde jaarrekening 2021, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, vast te stellen.

 

BESLUIT: 15 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Michel Baert, Remi Serranne en Steven Michiels.
4 stemmen tegen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Sigrid Van Obbergen en Lies Asselman.
2 onthoudingen: Ann Morissens en Wouter Decat.
 

 

Publicatiedatum: 04/07/2022