BESLUITENLIJST - RMW

Zitting van maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Besluit burgemeester organisatie raad

 

Fysieke vergadering met beperkt publiek.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 28 juni 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de openbare zitting van 28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

Huishoudelijk reglement RVMW openbaarheid

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit unaniem de aanpassing van het Artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de openbaarheid van de zitting goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Punt bijlagen/links 2021_09_27_Huishoudelijk reglement GR & RVMW_gecoördineerde versie.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

Aanpassing huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn handtekenbevoegdheid Minder Mobielen Centrale en administratieve documenten

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit unaniem de aanvulling van het Artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de handtekenbevoegdheid Minder Mobielen Centrale en administratieve documenten goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Punt bijlagen/links 2021_09_27_Huishoudelijk reglement GR & RVMW_gecoördineerde versie.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 09 2021

 

Huishoudelijk reglement Minder Mobielen Centrale - aanpassing kilometervergoeding vrijwilligers-chauffeurs

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit unaniem de aanpassing van het Artikel 9. van het huishoudelijk reglement van de Minder Mobielen Centrale omtrent de indexering van de kilometervergoeding van de vrijwilligers-chauffeurs goed te keuren.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Punt bijlagen/links 2021_09_27_Huishoudelijk Reglement MMC-Beslissing RVMW_Gecoördineerde versie.pdf
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

IGO div - mandatering buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit na geheime stemming met 17 ja, 3 neen en 1 onthouding om raadslid Maurice Vanmeerbeeck te mandateren voor de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div van 17 december 2021 en keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Tool voor referentiebudgetten

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht hoe de tool voor referentiebudgetten reeds wordt toegepast in de werking van de sociale dienst en wordt bevestigd dat de nodige middelen in het budget aanwezig zijn.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Stand van zaken inzake werkingsgebieden sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren

 

Toelichting wordt gegeven bij de bespreking in de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021