BESLUITENLIJST - RMW

Zitting van maandag 19 december 2022

Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de zitting van 28 november 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Kennisname ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Iris Schoeters als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Verkiezing en onderzoek geloofsbrieven lid bijzonder comité voor de sociale dienst

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verkiezing door voordracht van Firmin Vacaet als opvolgend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en van zijn geloofsbrieven.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 12 2022

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nummer 3 gedeelte OCMW

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit met 12 ja, 6 neen en 4 onthoudingen de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 gedeelte OCMW goed te keuren.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
6 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
4 onthoudingen: Remi Serranne, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Bekrachtiging besluit vast bureau - IGO div - mandatering algemene vergadering 16 december 2022

 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit unaniem het besluit van het vast bureau van 12 december 2022 te bekrachtigen betreffende de mandatering voor de algemene vergadering van IGO div op 16 december 2022.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022