De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ramingen ingeschreven worden voor exploitatie, investeringen en financiering voor boekjaar 2023 die de kredieten voor dat jaar omvatten;

 

Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 2022 gewijzigd worden;

 

Overwegende dat de bespreking van de wijziging van het meerjarenplan gelijk gelopen is voor de delen gemeente en OCMW;

 

Overwegende dat de stemming door de raad voor maatschappelijk welzijn de stemming is over het gedeelte OCMW;

 

Overwegende dat er geen afzonderlijke stemming over een onderdeel van de wijziging van het meerjarenplan gedeelte OCMW wordt gevraagd;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
6 stemmen tegen: Michel Baert, Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Willy Stroobants en Lies Asselman.
4 onthoudingen: Remi Serranne, Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter.
 

art. 1

De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 gedeelte OCMW goed te keuren.

 

art. 2

Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.