BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 23 mei 2022

Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Ontslag raadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van de kennisgeving door de heer Steven D'hont van 26 april 2022  dat hij zijn ontslag als gemeenteraadslid indient.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Geloofsbrieven en installatie gemeenteraadslid

 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van mevrouw Lies Asselman als eerste opvolger op de CD&V-lijst en neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Lies Asselman als gemeenteraadslid.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Mededeling fractieverlating

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verklaring van schepenen Annick DeKeyser en Denis Bosny en gemeenteraadslid Willy Stroobants dat zij voortaan als onafhankelijke zetelen.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 april 2022 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 1

 

De gemeenteraad keurt een amendement over de schrapping van een frase uit het ontwerp unaniem goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 2

 

De gemeenteraad keurt unaniem een amendement goed dat de motivering van het ontwerpbesluit uitbreidt.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 3

 

De gemeenteraad keurt unaniem een amendement goed dat de juridische gronden van het ontwerpbesluit ruimer aangeeft en de vaststelling van de gesprekken en het niet gemandateerd zijn van het college van burgemeester en schepenen opneemt in de overwegingen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - amendement 4

 

De gemeenteraad neemt unaniem een amendement op het ontwerpbesluit aan dat het corpus van het ontwerpbesluit herformuleert.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen - besluit

 

De gemeenteraad besluit unaniem de beëindiging van de fusiegesprekken met Mechelen definitief te bevestigen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Vaststellen van de politieke verantwoordelijkheden in het fusiedebacle

 

De gemeenteraad debatteert, nadat de voorzitter op verzoek van de gemeenteraad om zich terug te trekken als voorzitter voor dit punt de zitting verlaten heeft, over het onderwerp zonder tot specifieke besluitvorming te komen. Het debat is integraal opgenomen in het zittingsverslag.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Voorstel tot beslissing oprichting gemeenteraadscommissie bestuurskracht en fusieverkenning

 

De gemeenteraad bespreekt gebundeld alle voorstellen over de verdere bespreking van het thema (zie volgend punt).

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Princiepsbeslissing oprichting gemeenteraadscommissie 'Bestuurskracht'

 

De gemeenteraad besluit in consensus in een overleg tussen de fractieleiders en vertegenwoordiging van de onafhankelijk zetelende raadsleden de planning van de opvolgende werkzaamheden te bespreken.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 05 2022

 

AP zonaal horeca- en evenementenreglement

 

De gemeenteraad keurt unaniem de aanvulling van het algemeen politiereglement met het zonaal vastgestelde horeca- en evenementenreglement goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Punt bijlagen/links zonaal evenementenreglement versie 25_10_2021 (1).pdf Download
zonaal horecareglement versie 01_06_2021 (1).pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Verwerving percelen Beringstraat schoolbouwproject

 

De gemeenteraad besluit met 18 ja tegen 5 onthoudingen principieel over te gaan tot de verwerving van 3 percelen voor schoolbouwproject in de Beringstraat.

 

BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Remi Serranne en Steven Michiels.
5 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Lies Asselman en Michel Baert.
 

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Naamgeving gemeentelijke basisschool

 

De gemeenteraad neemt in navolging van haar besluit van 28 juni 2021 kennis van de aanpassing van de naam van de gemeentelijke basisschool in GBS Klimboom. 

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

ZEFIER - mandatering algemene vergadering (jaarvergadering) van 9 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Zefier van 9 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 14 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 14 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Interleuven - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 22 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 22 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

EcoWerf - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 22 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

IGO div - mandatering algemene vergadering van 24 juni 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO div van 24 juni 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Vertegenwoordiging Intercommunales

 

Tijdens het debat neemt de gemeenteraad kennis van het antwoord van de vertegenwoordiger over de omstandigheden waarbij hij op het ogenblik van de door de GROEN-fractie genoemde vergadering een bespreking zou gevoerd hebben over de lokale problematieken. Uit het antwoord blijkt dat dit gesprek tijdens een schorsing van de zitting zou plaatsgevonden hebben.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

ZEFIER - aanduiden vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Sigrid Van Obbergen (met 10 ja en 13 neen) niet aan te duiden als volmachthouder van de gemeente Boortmeerbeek en Hans De Locht verder aan te duiden als volmachthouder van de gemeente Boortmeerbeek om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

BESLUIT: verworpen na geheime stemming: 10 stemmen voor; 13 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Interleuven - aanduiden vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Bert Meulemans (met 12 ja en 11 neen) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek in de algemene vergaderingen voor de dienstverlenende vereniging Interleuven voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 12 stemmen voor; 11 stemmen tegen;

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Ecowerf - aanduiden vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Audrey Bogaerts (met 13 ja, 9 neen en 1 blanco) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek in de algemene vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant  voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 13 stemmen voor; 9 stemmen tegen; 1 stem blanco;

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 3 maart 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 3 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 14 maart 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 14 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 8 maart 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 8 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Toelichting bij adviesvraag gemeente Haacht herinrichting schoolomgeving Haacht-station

 

De gemeenteraad zal via schepen DeKeyser en het college van burgemeester en schepenen eventuele opmerkingen op het hernieuwde inrichtingsvoorstel voor de schoolomgeving Haacht-station door de gemeente Haacht haar opmerkingen overmaken aan het gemeentebestuur Haacht.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Reductie toegang domein Sport Vlaanderen Hofstade

 

In navolging van het besluit van vorig jaar besluit de gemeenteraad een overeenkomst met de beheerder van het domein van SportVlaanderen te Hofstade af te sluiten waardoor de inwoners van de gemeente een reductie van 1,50 EUR op de toegangsprijs bekomen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Stand van zaken: grachtproblematiek in de Bieststraat

 

Op de vraag van de Vooruit-fractie wordt medegedeeld dat momenteel een ontwerp voor de beoogde oplossing in opmaak is.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Berichtgeving naar de bevolking

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt toegelicht waarom de communicatie over het seniorenfeest laat op gang kwam.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Voorstel tot beslissing invoering van een vragenhalfuurtje voor inwoners

 

De gemeenteraad besluit het door de GROEN-fractie voorgestelde thema nader uit te werken tegen en te bespreken op de volgende gemeenteraadszitting.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Situatie Schiplaken n.a.v. werken Hofstadebrug

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht welke initiatieven het gemeentebestuur en de burgemeester genomen hebben om de verkeersoverlast ten gevolge van de noodzakelijke werken aan Hofstadebrug zo minimaal mogelijk te houden en in goede banen te leiden.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Droogte

 

Op vraag van de GROEN-fractie wordt van gedachten gewisseld over de haalbaarheid van de mogelijkheden van waterrecuperatie bij bronbemalingen en wordt afgesproken een volgende zitting het hemelwaterplan toe te lichten.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Herdenking Slag van Schiplaken

 

Op vraag van gemeenteraadslid Michel Baert wordt afgesproken overleg te plegen met de NSB over de organisatie van de komende viering van de Slag van Schiplaken.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

STAVAZA school Hever

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt bevestigd dat de VBS Kringeling medegedeeld heeft het project rond de delokalisatie van de school naar het Ravensteinpark stop te zetten.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Evaluatie en bijsturing invoeren van fietsstraten

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht welke uitvoeringsmaatregelen en verbeteringen nog worden voorzien voor de fietsstraten en dat door de komst van een ingehuurde mobiliteitsambtenaar deze kwestie ook aan hem nog kan worden voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bergstraat

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt medegedeeld dat de opvolging van dit verkeersvraagstuk zal worden voorgelegd aan de mobiliteitsambtenaar die de gemeente binnenkort zal inhuren.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Erkenning verbinding Bredepleinstraat – Delhaize – Wespelaarsebaan

 

De gemeenteraad besluit unaniem de verbinding Bredepleinstraat Wespelaarsebaan te officialiseren door de opmaak van een rooilijnplan en het opstarten van de procedure in het kader van het decreet gemeentewegen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Verplaatsen buurtweg 69 (Gallopin)

 

De gemeenteraad besluit unaniem een rooilijnplan te laten opmaken voor een aangepaste ligging van de gemeenteweg, gekend als buurtweg 69.

 

Publicatiedatum: 10/06/2022