De gemeenteraad,

 

Gelet op het algemeen politiereglement van 18 april 1983 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de zoneraad van de brandweerzone Brabant Oost van 24 november 2021 betreffende de ontwerpen van het zonale horeca- en evenementenreglement;

 

Overwegende dat door deze beslissing alle horecazaken en evenementen binnen de 32 gemeenten van de zone die deze reglementen bekrachtigen te voldoen aan dezelfde voorschriften;

 

Overwegende dat daardoor de verouderde bepalingen in het algemeen politiereglement kunnen worden geactualiseerd;

 

Overwegende de grondige voorbereiding en het overleg in de schoot van de zonale brandweerraad;

 

Overwegende dat de afspraak binnen de brandweerzone Brabant Oost werd gemaakt de reglementen toe te passen vanaf 1 juni 2022;

 

Overwegende dat de goedkeuring van beide reglementen past in de optie om het algemeen politiereglement maximaal uniform te maken voor de deelnemende gemeenten in de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het algemeen politiereglement aan te vullen met het zonaal vastgesteld horecareglement zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.

 

art. 2

Het algemeen politiereglement aan te vullen met het zonaal vastgesteld evenementenreglement zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.

 

art. 3

Alle oudere bepalingen opgenomen in het algemeen politiereglement betreffende deze thema's zijn niet meer van toepassing vanaf 1 juni 2022.