BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 24 januari 2022

Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 20 december 2021 unaniem goed.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 79

 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit over de verwerving van een perceel grond in de Oudestraat met een oppervlakte van 9 ca voor het bedrag van 450,00 EUR te hernemen.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Kosteloze grondafstand Anjerweg 12 - OMV2020/00237VK

 

De gemeenteraad besluit unaniem een perceel grond in de Anjerweg naar aanleiding van een bouwproject kosteloos toe te voegen aan het openbaar domein van de gemeente Boortmeerbeek.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Kosteloze Grondafstand Guido Gezellestraat 16 / hoek Sint-Antoniusstraat OMV2020/00228VK

 

De gemeenteraad besluit unaniem een perceel grond in het kader van een bouwproject in de Guido Gezellestraat kosteloos toe te voegen aan het openbaar domein van de gemeente Boortmeerbeek.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Definitieve goedkeuring van de wijziging van de gemeentewegen Goorstraat en Barelweg met het ontwerp van rooilijnplan

 

De gemeenteraad besluit met 12 ja en 9 onthoudingen delen van de gemeentewegen Goorstraat en Barelweg,  voorheen gekend als buurtweg 4 en voetweg 39 te Hever definitief te wijzigen.

De gemeenteraad besluit eveneens met 12 ja en 9 onthoudingen de rooilijn van gemeenteweg Goorstraat met planreferentie ‘24/93.0001_A_01_WR’ - 1.1/2 – index E te Hever en de rooilijn van gemeenteweg Barelweg met planreferentie ‘24/93.0001_A_01_WR’ - 1.2/2 – index E te Hever definitief vast te stellen.

 

BESLUIT: 12 stemmen ja: Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Vincent Geerts, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven Michiels.
9 onthoudingen: Bert Meulemans, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Steven D'hont, Michel Baert en Remi Serranne.
 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 01 2022

 

Retributiewijziging op afgifte van administratieve documenten

 

Als gevolg van een verhoging van de tarieven ten laste van de gemeente stelt de gemeenteraad unaniem een aantal gewijzigde retributies op de afgifte van administratieve stukken vast.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 01 2022

 

Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2022 op een zaterdag of een zondag vallen - aanvulling

 

De gemeenteraad besluit unaniem en na overleg in het BOC de vervangende feestdagen voor het personeel definitief vast te stellen voor 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Kennisname verslagen milieuadviesraad 10 mei 2021, 4 oktober 2021 en 8 november 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieuadviesraad van 10 mei 2021, 4 oktober 2021 en 8 november 2021.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 9 november 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 9 november 2021.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 22 november 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 22 november 2021.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Voorstel voor het uitwerken van een evaluatieplan met betrekking tot het verkeersleefbaarsheidsplan

 

De gemeenteraad besluit unaniem het voorstel voor het uitwerken van een evaluatieplan met betrekking tot het verkeersleefbaarheidsplan goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Stand van zaken voorziene aanpassingen N21

 

Planning met afronding innames en vaststelling rooilijn werd opgemaakt voor voorjaar 2022 en aanbestedingsdossier wordt geactualiseerd. 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Verkeerssituatie Bergstraat

 

Het thema werd onder punt 11 behandeld. 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Reglement ondersteuning lokaal maatschappelijk relevant project

 

Een ontwerpreglement wordt voorbereid tegen zitting 22 maart 2022. 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Stand van zaken Mobipunt

 

Het ontwerp voor het mobipunt werd door de VVR vastgelegd. 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Mondmaskerplicht GBS

 

De mondmaskerplicht werd in overeenstemming gebracht met de geldende FAQ. 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 01 2022

 

Hondenweide

 

De voorbereidingen voor de aanleg van de hondenweide zijn gestart. Eerst nog overleg met peters en meters voor een budget kan worden toegelicht. 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022