De gemeenteraad,

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad van 23 december 2008 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de integratie van het gemeente- en OCMW-personeel;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2021 met betrekking tot de vaststelling van de sluitingsdagen van de gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2022 op een zaterdag of een zondag vallen;

 

Overwegende dat voor de vervanging van zondag 1 mei 2022 nog een keuze moest gemaakt tussen vrijdag 22 juli 2022 of maandag 31 oktober 2022;

 

Gelet op het overleg in het HOC/BOC van 15 december 2021 en het protocol van akkoord hieromtrent;

 

Gelet op artikel 232 § 2 van de rechtspositieregeling van het gemeente- en het OCMW- personeel dat bepaalt dat de gemeente- en OCMW-raad jaarlijks bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW;

 

Overwegende om het overzicht te behouden een identiek besluit te nemen in de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

Het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2021 in te trekken en de feestdagen die in 2022 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende vervangdagen waarop de gemeentelijke en  OCMW-diensten zullen gesloten zijn:

zaterdag 1 januari 2022 wordt vervangen door vrijdag 27 mei 2022;

zondag 1 mei 2022 wordt vervangen door vrijdag 22 juli 2022;

zondag 25 december 2022 wordt vervangen door maandag 14 november 2022;

 

art. 2

Dinsdag 15 november 2022 voor het gemeentepersoneel dat tewerkgesteld is in de gemeentelijke basisschool te verplaatsen naar de nog te bepalen schoolvrije dag van de gemeentelijke basisschool.

 

art. 3

*De vervangdagen voor de BKO Ravot als volgt vast te stellen:

        zaterdag 1 januari 2022 wordt vervangen door vrijdag 27 mei 2022;

        zondag 1 mei 2022 wordt vervangen door vrijdag 22 juli 2022;

        zondag 25 december 2022 wordt vervangen door maandag 14 november 2022;

        11 juli wel open. Sportkamp is ook open

        2 november open

        15 november open en verplaatsen naar de kerstvakantie

Kerstvakantie gesloten

        26 december: feestdag

        27 december: dag van 11 juli

        28 december dag van 2 november

        29 december dag van 15 november

        30 december begeleiders moeten verplicht verlof nemen

 

art. 4

De 14 wettelijke en bijkomende feestdagen zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel integraal toe te kennen aan alle diensten van het gemeente- en OCMW-personeel, inclusief de dienst thuiszorg.

 

art.5

De wettelijke feestdagen voor het sporthalpersoneel niet te verplaatsen.

 

art.6

Tijdens deze sluitingsdagen bij de dienst thuiszorg een permanentiedienst te voorzien, overeenkomstig de behoeften van het cliënteel.

 

art.7

Voor werknemers die op deze compensatiedag niet werken omwille van een deeltijds of rollend uurrooster, de compensatiedag vast te stellen op de eerstvolgende activiteitsdag na deze compensatiedag.