De raad voor maatschappelijk welzijn,

 

Overwegende dat sommige cliënten van de dienst thuiszorg een camera hebben in het huis en de vertrekken waar de medewerkers van diensten verlenen;

 

Gelet op het beleid betreffende camera's bij de cliënt thuiszorg, zoals opgemaakt en goedgekeurd door de DPO;

 

Overwegende dat dit moet worden ingevoegd in het huishoudelijk reglement van de dienst gezinszorg en poetsdienst;

 

Gelet op de bespreking hiervan in de schoot van het BOC in zitting van 8 juni 2023;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: eenparig.

art. 1

De aanpassingen in het huishoudelijk reglement gezinszorg en poetsdienst worden goedgekeurd.

 

art. 2

De cliënten bij wie een camera in het huis aanwezig is, ondertekenen de overeenkomst.