BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 12 september 2022

Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

OMV2022/00107OD - regularisatie - Guido Gezellestraat 12 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

OMV2022/00110OD - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - Pater Damiaanstraat 28 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Beroep - Brouwersstraat 8 - VME Malto - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Beroep - OMV2022.00078VK - verkavelen van gronden - Bergstraat 11 / Heverbaan - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

OO - Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Pizza automaat Leuvensesteenweg 281 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

RvVb - Audenhovenlaan 50 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Plan van aanpak BSO voor Wonen Vlaanderen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Conclusies zaak Keizerikland - Goedkeuring

 

geen opmerkingen

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Oproep lokale open ruimtetrajecten indiening - Goedkeuring

 

Goedkeuring aanvraagdossier

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Advies deputatie - OMV2022/00165OD - Aquafin - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Werkvergunning -  coax huisaansluiting TV en internet -  Audenhovenlaan 20 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Goedkeuring gunning der werken – hoofdbouwheer DVW - Deelcontract 1: Bouw van Fietsersbrug Bonheiden-Boortmeerbeek (vast gedeelte) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Indexatie eenheidsprijzen - raamovereenkomst bodem-gerelateerde onderzoeken - Miasma BV uit Houthalen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Goedkeuring vorderingsstaat 1 - augustus 2022 - eindstaat - Bieststraat en Hoogstraat - wegnemen plantvakken en verkeersgeleider, kws-toplaag vernieuwen  en Audenhovenlaan - vervangen betonplaten – project 2022157 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

DVW - toestand brug over Leigracht aan Leuvensesteenweg 282-288F - voorstel verwijderen brugje aan Leuvensesteenweg 288F - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Werken Hever-centrum (Hoogstraat en Bieststraat) en Audenhovenlaan met referentie 2022157-'Bieststraat en Hoogstraat - wegnemen plantvakken en verkeersgeleider, kws-toplaag vernieuwen  en Audenhovenlaan - vervangen betonplaten' - voorlopige oplevering - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Zaak Vleminckx afstand van geding - Kennisname

 

afstand van geding

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Stand van zaken leveringstermijn rollend materieel uitvoeringsdienst - Kennisname

 

Aandringen op levering van lichte vrachtwagen bij garage Vanderborght

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Vraag heemkring - Goedkeuring

 

wordt ter beschikking gesteld

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Aanstelling in vacante betrekking wegens een reaffectatie A. V. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt K. V. B. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt L. V. W. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt N. S. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur: E. V. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht: S. D. W. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt J. D. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking in een wervingsambt C. G. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt S. P. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Aanstelling in een betrekking wegens reaffectatie in het ambt van kleuteronderwijs: S. N. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling Samen School Maken: T. J. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking: V. O. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een vacante betrekking in een wervingsambt S. D. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Verlofstelsel Tijdelijk Andere Opdracht : D. J. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Verlofstelsel ‘Afwezigheid voor Verminderde Prestaties’: S. N. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Verlofstelsel Halftijdse Loopbaanonderbreking voor medische bijstand: J. D. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Aanvraag verlofstelsel TAO: T. J. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Aanvraag verlofstelsel Verlof Voor Verminderde Prestaties: E. V. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Verlofstelsel Verlof voor Verminderde Prestaties vanaf 55 jaar : M.-C. V. N. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Gebruik kerk van Schiplaken - musical De Bosuiltjes - Kennisname

 

Principieel ja, maar nagaan of voorwaarden vervuld kunnen worden.

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

AED cursus voor verenigingen - Goedkeuring

 

2 AED-cursussen voor verenigingen

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Samenwerkingsstrategie en begroting digibank DIGIDO(e) - Goedkeuring

 

Principiële verderzetting

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Toelating doortocht fietstocht verbroederingsrit - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Vraag tot plaatsen parkeerverbodsbord - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Verbeteren zichtbaarheid uitrit Eekhoornhof - Geweigerd/verworpen

 

Nazicht mobiliteitsambtenaar

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Klacht verkeersregeling triatlon - Kennisname

 

praktische oplossing tijdens activiteit

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 12 09 2022

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen kermis september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Signalisatievergunning - nutswerken Telenet - Kapitein A. Tobbackstraat 6 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Signalisatievergunning - nutswerken Telenet - Aambeeldstraat 14 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Signalisatievergunning – asfalteringswerken – Leuvensesteenweg 249 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Politieverordening - plaatsen stelling - Bieststraat 254 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - kapping dode beuken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Politieverordening - plaatsen stelling - Wespelaarsebaan 139 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 26/09/2022