Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende het jaarlijks weerkeren van de kermis in het centrum van Boortmeerbeek van

zaterdag 24 september 2022 tot en met maandag  26 september 2022 noodzakelijk signalisatie aan te brengen;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum- afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op het MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis in het centrum van Boortmeerbeek van zaterdag 24 september 2022 tot en met maandag 26 september 2022 zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 

PARKEERVERBOD:

 

        Parking gemeentehuis zijde Brouwersstraat (dienst Grondgebiedzaken) van donderdag 22 september 2022 van 18.30 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur.

        Parking achterzijde gemeentehuis (dienst bevolking) van donderdag 22 september 2022 van 18.30 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur.

        Kerkplein Boortmeerbeek Dorpplaats + parkeerplaatsen van donderdag  22 september 2022 van 12.00 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur, uitgezonderd marktkramers.

        Parkeerplaatsen Dorpplaats van kledingzaak Mimate tot en met de meergezinswoningen aan het politiekantoor van donderdag 22 september 2022 van 18.30 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur.

        Parkeerverbod parkeerplaatsen Dorpplaats aan beide zijden van hoek Pastorijstraat - Dorpplaats tot en met café Perfect van donderdag  22 september 2022 van 18.30 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur.

        Parkeerverbod Beringstraat vanaf Wespelaarsebaan tot Bredepleinstraat aan linkerzijde van donderdag  22 september 2022 van 07.00 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur ten behoeve van de doorstroming van de bussen van De Lijn.

        Parkeerverbod Bredepleinstraat tussen Beringstraat en Audenhovenlaan aan beide zijden ten behoeve van de doorstroming van de bussen van De Lijn van donderdag  22 september 2022 van 07.00 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur.

 

OPENBARE WEG AFGESLOTEN:

 

Van donderdag 22 september 2022 vanaf 18.30 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur wordt de Dorpplaats van huisnummer 4 tot en met hoek Dorpplaats-Dorpsstraat (kledingzaak Mimate) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

OMLEIDING: dienstverlening De Lijn

 

Vanaf donderdagochtend 22 september 2022 wordt er een omleiding ingesteld voor de dienstverlening van De Lijn tot en met dinsdag 27 september 2022 tot en met 12.00 uur.

 

        De omleiding voor de dienstverlening van de De Lijn komende van Rijmenam wordt omgeleid via de Rijmenamsebaan, Molenbeekstraat, Bergstraat, Kapitein Armand Tobbackstraat, Audenhovenlaan.

        De omleiding voor de dienst verlenging van De Lijn komende van de Provinciesteenweg wordt omgeleid via de Wespelaarsebaan, Beringstraat, Bredepleinstraat, Audenhovenlaan.

 

 

 

 

OMLEIDING:

 

        Het verkeer komende uit de richting Rijmenam/Bonheiden zal omgeleid worden via de Rijmenamsebaan, Molenbeekstraat, Bergstraat, Kapitein Armand Tobbackstraat, Audenhovenlaan.

        Het verkeer komende van de Provinciesteenweg wordt omgeleid via de Wespelaarsebaan, Beringstraat, Bredepleinstraat, Audenhovenlaan.

 

KERMIS BOORTMEERBEEK

 

Zaterdag 24 september 2022 kermis open van 14.00 uur tot 22.00 uur - van 14.00 uur tot en met 16.00 uur prikkelvrijmoment.

Zondag 25 september 2022 kermis open van 14.00 uur tot 22.00 uur.

Maandag 26 september 2022 kermis open van 16.00 uur tot 22.00 uur.

 

AFSLUITEN OPENBARE WEG TIJDENS KERMISUREN:

 

Tijdens de openingsuren van de kermis wordt de Hanwijkstraat afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer tussen de Pastorijstraat en de kruising van de Dorpplaats met de Beringstraat (thv van café Lierenhoek:

 

        Dorpplaats afsluiten met nadars thv Sushi Boortmeerbeek: nadar,pinklichten, C3, kermis Boortmeerbeek

        Dorpplaats afsluiten met nadars thv van kledingwinkel Mimate: nadar,pinklichten, C3, uitgezonderd politie.

        Hanswijkstraat - Pastorijstraat: nadar, pinklichten, C3, kermis Boortmeerbeek

        Dorpsstraat ter hoogte van café Lierenhoek: nadar, pinklichten, C3, kermis Boortmeerbeek

        Vosweg - Dorpplaats: nadar, pinklichten, C3, kermis Boortmeerbeek

 

SIGNALISATIE:

 

        Dorpplaats afsluiten met nadars thv van begrafenisondernemer Goris: nadar, pinklichten, C3, verkeersbord C1 afdekken van donderdag 22 september 2022 18.30 uur tot en met dinsdag 27 september 2022 tot 12.00 uur.

        Molenbeekstraat thv steenkapper: Bord centrum afgesloten kermis, F41 (omleiding).

        Rijmenamsebaan thv café The Race: nadar, pinklichten, C3, UPV, handelaars bereikbaar, station bereikbaar, onderbord Kermis Boortmeerbeek (Dorpplaats afgesloten).

        Kruising Hanswijkstraat - Kapitein A. Tobbackstraat - Audenhovenlaan: nadar, pinklichten, C3, UPV, onderbord Kermis Boortmeerbeek (Dorpplaats afgesloten), handelaars bereikbaar.

        Kruising Hanswijkstraat - Kapitein A. Tobbackstraat: F41 (omleiding) Rijmenam.

        Kruising Audenhovenlaan - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Rijmenam.

        Kruising Audenhovenlaan - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Wespelaar.

        Kruising Vosweg - Bredepleinstraat: nadar, pinklichten, C3, UPV, onderbord Kermis Boortmeerbeek (Dorpplaats afgesloten), handelaars bereikbaar, F45 +onderbord openingsuren kermis.

        Kruising Beringstraat - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Rijmenam.

        Kruising Beringstraat - Bredepleinstraat: F41 (omleiding) Wespelaar.

        Dorpsstraat thv café Lierenhoek: nadar, pinklichten, C3, UPV, F45, F41 (omleiding), handelaars bereikbaar.

        Dorpplaats thv kledingwinkel Mimate: nadar, pinklichten, C3, Uitgezonderd hulpdiensten en politie.

 

art. 2

Kermisattracties mogen in geen geval op de rijweg geplaatst worden.

 

art. 3

De gemeente Boortmeerbeek zal de genomen verkeersmaatregelen tijdig kenbaar maken door de vereiste verkeersborden en wegsignalisatie te plaatsen.

 

art. 4

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, leerlingenvervoer, EcoWerf, De Lijn en brandweer Leuven.