BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 06 september 2021

Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Correctie OMV Crima Audenhovenlaan - Goedkeuring

 

Herstel materiële vergissing aanvulling gestelde voorwaarden die in oorspronkelijk besluit bij de verwerking niet opgenomen werden.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

OMV2021/00148OD - vellen van 4 bomen - Rijmenamsebaan 16 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

OMV2021/000184OD - functiewijziging naar restaurant met 1 appartement - Heverplein 7 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

OMV2021/00162OD - Het verbouwen van een ééngezinswoning - Leuvensesteenweg 192 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

OMV2021/00146OD - aanleggen van een looppiste voor paarden wordt goedkeuring - Maenrot 4 - Goedkeuring

 

College weerlegt negatief advies Landbouw en keurt goed

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

OMV2021/00175OD - Verbouwen van een woning - Kwaenijkstraat 18 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Beslissing beroep Raad van Vergunningsbetwistingen OMV_ 2020023920 - Kallebeekstraat 54 - Kennisname

 

Kennisname verwerping beroep

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Conceptnota beleidsplan ruimte Mechelen - Kennisname

 

Burgemeester afgevaardigd

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Visie handelskernversterking BMB - Goedkeuring

 

Principes

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Dagorde lokaal woonoverleg 9 september 2021 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Verlenging ondersteuning CIPAL RO - Goedkeuring

 

Verlenging ondersteuning wegens niet ingevulde noodzakelijke functies

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

OMV2021/00005OD - advies inzake beroepsdossier exploitatie tankstation Leuvensesteenweg 205 - Geweigerd/verworpen

 

College adviseert ongunstig

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Agenda MAR 13 september 2021 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Uitgebreid Interbestuurlijk Overleg Demervallei - Goedkeuring

 

Deelname aan IBO op 8 september 2021.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Vraag tot toelating muziek Bar a Bruce - Goedkeuring

 

zaterdag 25 september 2021 tot 02.30 u en zondag 26 september 2021 01.00 u kermis

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Vaststelling einde termijn bekendmaking raadsbeslissing gemeentewegen - Kennisname

 

Sas publicatie BS en Schrans wachten op beoordeling bezwaar door minister

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Rooilijnplan Eyselaarstraat - Uitgesteld

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Vraag herstelling verharding en leuning brug over Leibeek, Rijmenamsebaan - Goedkeuring

 

Samenwerking met Bonheiden en 50% kosten.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

WV - Aanleg leidingen voor Fluvius - Provinciesteenweg - Oudestraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - WV - nutswerken Wespelaarsebaan 163 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

WV- Leuvensesteenweg 183-in opdracht van de watergroep-16 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

WV-de watergroep- Oudestraat 89 - 8 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

WV-Limgaz-Beringstraat 119-20 september 2021-25 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Antwoord klacht antwoorden gemeenteraad - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Opdracht CIPAL A&S Solutions personeelsdienst - Goedkeuring

 

Contract CIPAL A&S wegens afwezigheid functiehouders personeelsdienst

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Boortmeerbeek Feest! - Kennisname

 

Voorbereiding van de manifestatie.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - toelating muziek - karaoke - zaterdag 4 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Toelating Oldtimerrit en helikoptervlucht WZC De Ravestein - Geweigerd/verworpen

 

Geen toelating wegens coronasituatie bij deze kwetsbare groep. Alle verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 06 09 2021

 

Aanvullend reglement - proefopstelling schoolomgeving Hever - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - signalisatievergunning - nutswerken Wespelaarsebaan 163 - maandag 30 augustus 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Bekrachtiging BB-parkeerverbod Hanswijkstraat 8-2 september 2021-1 oktober 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV- Vosweg 7 bus 1 - parkeerverbod - verhuis - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

SV - Aanleg leidingen voor Fluvius - Provinciesteenweg - Oudestraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV - Primus Classic - tijdelijke verkeersmaatregelen - zaterdag 18 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV- signalisatievergunning-Beringstraat 119-Limgaz-20 september 2021- 25 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Politieverordening - signalisatievergunning-Oudestraat 89 op 8 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

PV- signalisatievergunning-Leuvensesteenweg 183-watergroep-16 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Politieverordening- Signalisatievergunning- 2e verlenging werken jaagad-Vekestraat-Pontstraat-2 augustus 2021-17 september 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

Plaatsing trajectcontrole - Goedkeuring

 

PROXIMUScontract trajectcontrolepalen

 

Publicatiedatum: 23/09/2021