BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 28 november 2022

Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00140OD - Verbouwen van een woning naar twee woningen - Leuvensesteenweg 194 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00157OD - bouwen van een ééngezinswoning - Hoogstraat 64 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00171OD - Regularisatie van een functiewijziging - Groenstraat 1 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00187OD - Verbouwen van een eengezinswoning - Beringstraat 129 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00217OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Sint Adriaanweg 5 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00222OD - regulariseren/verbouwen van een ééngezinswoning - Langestraat 82 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00183OD - Bouwen van een ééngezinswoning ter plaatse Leuvensesteenweg 181A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Standpunt Leuvensesteenweg 199 - ontwerp 3 te bespreken - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Verkoopbaarheidsattest - OMV2022.00016VK - Heikestraat 52 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

SPLITS 2022/00018 - Leuvensesteenweg 331A - lot A en lot B - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Beslissing deputatie - OMV2022.00054VK - Anderveldstraat 25 - vergund onder voorwaarden - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Conceptnota beleidsplan ruimte Mechelen - Voorontwerp - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kennisname advies Fluvius aan Aquaflanders over 'verordening hemelwater provincie  Vlaams-Brabant' - Kennisname

 

Geen opmerkingen

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00255ME  - bronbemaling - Hollestraat 40 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Toelating muziek na 22.00 uur - Black-out 2023- De Peppers - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Toelating muziek na 22.00 uur - café De Race 2.0 - zaterdag 3 december 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Samenwerkingsovereenkomst  inzet van verfraaiing 2023 - IGO - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Tracé winterdienst rijwegen en fietspaden - Kennisname

 

aanpassing winterdienst

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vraag over noodzaak OVin Perelarenlaan - Kennisname

 

klacht ongewenste OV

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Afwijzing door toezicht klacht bevlagging - Kennisname

 

afgewezen klacht

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Nieuwjaarsgeschenk raadsleden - Goedkeuring

 

bestelling boek

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vonnis dossier (Boortmeerbeek/Camps) - Kennisname

 

klacht verworpen, geen actie voor gemeente

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vacantvekrlaring 1 VTE omgevingsambtenaar (statutair/A1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vacantverklaring 1 VTE deskundige mobiliteit (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vacantverklaring 1 VTE deskundige personeel payroll (contractueel. B1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vacantverklaring 1 VTE IT-beheerder (contractueel/B1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vacantverklaring 0,5 VTE polyvalent onderhoudsmedewerker GBS (contractueel/D1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorstelling stavaza opmaak nieuw organogram - Kennisname

 

Stand van zaken opmaak organogram

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Dagorde HOC/BOC 15 december 2022 - Kennisname

 

beperkte agenda

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nr. 3 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Grafconcessie L. B. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Agenda cultuurraad 5 december 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Verslag seniorenraad 7 november 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vraag advies seniorenraad - Kennisname

 

antwoorden op 5 vragen/adviezen

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Agenda Aboc  9 december 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vacantverklaring 1 januari 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Tijdelijke aanstelling TADD: K.B. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Tijdelijke aanstelling VKA: E.V. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt in het basisonderwijs: K.D. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Tijdelijke aanstelling TADD interne reaffectatie: M.L. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Stopzetting TBSOB: M.W. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 11 2022

 

Wijziging VVB-vergunning Primo Tours - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Stand van zaken opvang sluiting crèches - Kennisname

 

digitaal loket kinderopvang

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Overleg Mechelen GAS5 - Kennisname

 

definitieve uitrol trajectcontrole en afsluiting overeenkomst Mechelen.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Ondertekening charter 'masterplan toegankelijke haltes' van de Vlaamse Regering - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kerkweg - Goedkeuring

 

Vaststelling parkeervakken

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Bieststraat - paaltjes plein kerk Schiplaken - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Toelating kerstboomverkoop scouts Hever-Schiplaken - 4 december 2022 van 09.00 uur tot en met 14.00 uur - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Jaarvergunning Gaston De Groote nv 2023 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Jaarvergunning GKW BV 2023 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

AVR - tijdelijke opstelling - verkeersfilter Blokstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

AVR - tijdelijke opstelling - verkeersfilter Zevenbunderweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Oudestraat 27 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Signalisatievergunning - drinkwateraansluiting - Trianonlaan 9 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - kerstmarkt Boortmeerbeek 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Politieverordening - container Beringstraat 21 - verlenging - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022