BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 12 juni 2023

Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

OMV2023/00068OD - bouwen van een ééngezinswoning - Pachthofstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

OMV2023/00056OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Beringstraat 131 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

OMV2023/00055OD - regularisatie bestaande toestand gebouw en creëren van 1 bijkomende woongelegenheid - Kapitein A.Tobbackstraat 1 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

OMV2023/00052OD - plaatsen van zonnepanelen aan gevel - Sint-Antoniusstraat 18 - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

OMV2023/00036OD - regularisatie garage en carport - Salvialaan 6 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

OMV2023-00014VK - kennisname bezwaarschriften - Wespelaarsebaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Opname in vergunningenregister 2023/00003 - Wespelaarsebaan 108 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Openbaar onderzoek OMV2023/00089OD - Kennisname

 

geen opmerkingen

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Kennisname nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning op de Veilingssite in Kampenhout (Leuvensesteenweg 22) - Kennisname

 

Bespreking met gemeente Kampenhout via GOA

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Rapportering nieuwe waarnemend GOA - Kennisname

 

GOA is Véronique Reekmans in plaats van Pieter Verbeemen

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Wijzigingsverzoek - OMV2022/00256OD - Goorstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

OMV2023-00063OD - Toepassing gemeentewegendecreet - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Vergunningsplichtige stockage op perceel gemeente Rijmenamsebaan - Kennisname

 

stopzetting toelating tot stallen

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Afvalzakken buurtfeesten - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Geluidscontouren rond Brussels Airport 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Decreet gemeentewegen - opmeting ligging voetweg 90 te Boortmeerbeek door landmeter - Goedkeuring

 

onmiddellijke aanmaning tot heropenen van de voetweg

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Vraag naar bijplaatsen vuilbakken Schiplaken - Geweigerd/verworpen

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Werkvergunning - werken aan nutsleidingen - Slagveldweg 71 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Werkvergunning - werken aan nutsleidingen - Heesterweg 7 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Werkvergunning - werken aan nutsleidingen - Groenstraat 17 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Voorbereiding gemeenteraad 26 juni 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Serieregister: opstart en aansluiting - Kennisname

 

start project Vlaamse overheid

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Afsprakennota driemaandelijks infomagazine - Kennisname

 

organisatie infomagazine

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Vraag bestuurskrachtmeting Haacht - Goedkeuring

 

principiële interesse

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Vacantverklaring 1 VTE teamcoach personeelszaken (contractueel/A1-3) - Goedkeuring

 

vacantverklaring

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Aanstelling onthaalmedewerker (contractueel/C1-3) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Rapportering regeling zomeruren - Kennisname

 

zomeruren deze week voor buitendienst loods

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Waarnemend korpschef - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

RW - Uitstel AV SWAL - Kennisname

 

volmacht aan voorzitter SWAL

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Kerkfabriek - voorstel PARCUM - Kennisname

 

adviesaanbod

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Sociale correctie DifTar kinderen geboren in 2021 en 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Sociale correctie DifTar personen met incontinentieproblemen en stomapatiënten 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Sociale correcties DifTar kinderdagverblijven 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Sociale correctie DifTar kansengroepen 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Doorgestuurd bestelbonnen zonder goedkeuring en ondertekening - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Urnenveldconcessie J.J. - G.L. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Urnenveldconcessie R.M. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Ambtshalve schrapping M.V.D.W. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Verslag sportraad van 8 mei 2023 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Verslag cultuurraad 5 juni 2023 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Boekenstoet - lokale vrijetijdsactiviteit - Goedkeuring

 

kosteloze deelname als beloning voor deelname boekenstoet

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 12 06 2023

 

Actualisatie schoolreglement + schoolbrochure 2023-2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Agenda Aboc - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Actualisatie arbeidsreglement - Goedkeuring

 

ontwerp naar gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Aansluiting bij het leersteuncentrum - Goedkeuring

 

keuze leersteuncentrum bij hoogdringendheid

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt: S. G. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Tijdelijke aanstelling via het puntensysteem korte vervangingen: E.O. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Digitaal inschrijven stavaza - Kennisname

 

Stand van zaken en planning volgend schooljaar

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Bezwaar intekening trage weg 775 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Toelating doortocht Den Elewijtse Pijl - 10 september 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Toelating Mark Uytterhoeven Classic - 27 augustus 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Signalisatievergunning - drinkwateraansluiting - Wespelaarsebaan 170 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Signalisatievergunning - drinkwateraansluiting - Kallebeekstraat 58 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Signalisatievergunning - drinkwateraansluiting - Bredepleinstraat 18 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Signalisatievergunning - drinkwateraansluiting - Beringstraat 80A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Signalisatievergunning - huisaansluiting riolering Bredepleinstraat 23 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Hanswijkstraat 18 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - Boortmeerbeek zingt - tijdelijke verkeersmaatregelen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - parkeerverbod - Hanswijkstraat 17 (wijziging datum) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - Audenhovenlaan 5-7 - 3 juli 2023 tot en met 7 juli 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - Bieststraat 24 - 16 juni 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - wijkfeest Hollestraat - zaterdag 8 juli 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - plaatsen container - Pachthofstraat 2 en 2A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - verkeersweek Kringeling - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - Beringstraat 10 B103 - plaatsen verhuiswagen en traplift - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Politieverordening - inname openbare weg - Beringstraat 10 B103 - parkeren wagen met aanhangwagen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 12 06 2023

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - parkeerverbod sporthal - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 25/07/2023