BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 21 november 2022

Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Overleg "kerkvrienden Schiplaken" - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

OMV2022/00118OD - bouwen van een garage voor mobilhomes en exploitatie van de garage - Leuvensesteenweg 292 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

OMV2022/00132OD - Plaatsen van een overkapping - Kantoorstraat 10 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

OMV2022/00156OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Leuvensesteenweg 53 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

OMV2022/00163OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Provinciesteenweg 82 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

OMV2022/00167OD - bouwen van twee ééngezinswoningen - Bieststraat 167B en 167C - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

OMV2022/00206OD - regularisatie veranda, tuinhuis en zwembad - Pleinstraat 10A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

SPLITS 2022/00017 - Bieststraat - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Standpuntinname aanslepende kosteloze grondoverdracht en daarmee verwante knelpunten - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Standpunt nieuw ontwerp van het inbreidingsproject Brummo t.p. Wespelaarsebaan - Hollestraat - Kwijtveldstraat - Kennisname

 

algemene instemming met voorontwerp

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Standpunt Kallebeekstraat 3 - Kennisname

 

verwijzing naar Sport Vlaanderen

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Advies woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Organisatie openbaar onderzoek - ontwerp ‘Provinciaal Beleidsplan Ruimte

Vlaams-Brabant’ en bijhorende ontwerp van milieueffectenrapportage - Goedkeuring

 

Openbaar onderzoek

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Vrijstelling leegstand Bieststraat 95 3190 Boortmeerbeek - Uitgesteld

 

uitstel met vraag tot meer informatie

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Ontwerp Belastingreglement Omgevingsvergunningen en andere administratieve stukken afgeleverd door de dienst Grondgebiedzaken van de Gemeente Boortmeerbeek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Schrapping risicoperceel Wespelaarsebaan 131 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Voorstel energiemaatregelen - Kennisname

 

kennisname rapport

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Offerte snoeien Erasmusbos - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Uitnodiging POVC 6 december 2022 - Kennisname

 

afvaardiging

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Toelating muziek - fuif GBS De klimboom - Gildezaal - Goedkeuring

 

melding

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Molen Servaes studie - Goedkeuring

 

Akkoord met studie studenten KUL

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Overheidsopdracht 2022 - structureel onderhoud weginfrastructuur Goorweg en Strandweg - perceel 8 (vervangen wegdek Goorweg en Strandweg met inbegrip renovatie binnenbocht Goorweg thv huisnummer 14) - wijziging dikte deel toplaag Goorweg - Goedkeuring

 

Toplaag van 6 in plaats van 4 cm.

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Voorstel ontwerp van rooilijn voor wijzigen en verplaatsen buurtweg 41 te Boortmeerbeek - Goedkeuring

 

verder ontwerp

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Verslag keuring politiekantoor - Kennisname

 

vaststelling gebreken die moeten aangepakt worden

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Verlagen boordsteen Rijmenamsebaan 20 - Uitgesteld

 

foto bij te voegen

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Ontlening gemeentelijke materialen - gemeente Zemst - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Jaarvergunning Aquafin 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Werkvergunning Fluvius - Goorstraat E en G - nutswerken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Werkvergunning - elektriciteitsaansluiting - Maenrot 25 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Werkvergunning – huisaansluiting - Ravesteinstraat 60 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Nieuwjaarsreceptie gemeenteraad - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Vaststelling kandidatenlijst busbegeleider - Goedkeuring

 

5 kandidaten

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Vaststelling kandidatenlijst deskundige financiën - Goedkeuring

 

3 kandidaten

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Vaststelling kandidatenlijst deskundige gebouwen - Goedkeuring

 

5 kandidaten

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Vaststelling kandidatenlijst deskundige infrastructuur - Goedkeuring

 

3 kandidaten

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Vaststelling kandidatenlijst deskundige burgerzaken - Goedkeuring

 

14 kandidaten

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Verslag jaarlijkse rondgang PBW 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Vernieuwing bestuursleden RLD vzw - Kennisname

 

voordracht schepen Audrey Bogaerts

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Urnenveld C. DG - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Urnenveld H. T. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Jubilarissen en huwelijken voor en na corona - Kennisname

 

overschakeling naar gezamenlijke ontvangsten van jubilarissen

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Welkomstavond nieuwe inwoners - Kennisname

 

heropstart

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Aanvraag subsidie wijkfeest - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Tijdelijke aanstelling in VKA in een vacante betrekking: E. O. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

IBPV-vergunning TOMAJ - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Opschorting procedure Local Outbreak Management - Kennisname

 

einde procedure LocalOutbreakManagement

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

VVR Mechelen - actietabel regio mobiliteitsplan - Kennisname

 

Ne te kijken en te hernemen

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Aanpassing kruising N26 Pontstraat Kallebeekstraat - Kennisname

 

debat met AWV

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Jaarvergunning 2023 - Agentschap Wegen en Verkeer - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Toelating opnames telenovelle Lisa - Mouterij - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Toelating helikoptervlucht Sinterklaas Chiro - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Politieverordening - parkeerverbod - Mouterij - opnames Lisa - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Politieverordening - container - Meerbeekhof 5 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

PV - inname openbaar domein - Pontstraat 7 - mobiele kraan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 21 11 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Stationsstraat 28 - plaatsen verhuiswagen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Oudestraat 57 - vrachtwagen voor spuiten van Pur - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Kapitein A. Tobbackstraat 20-26 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - plaatsen vrachtwagen en machines - Pater Damiaanstraat 16 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Politieverordening - inname openbare weg - Oudestraat 57 - vrachtwagen voor leveren van chape - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Signalisatievergunning - elektriciteitsaansluiting - Maenrot 25 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Signalisatievergunning - herstelling fietspad in beton - N26 Leuvensesteenweg 155A - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 11 2022

 

Signalisatievergunning - Oudestraat 23 - nutswerken Telcom - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2022