Het college van burgemeester en schepenen,

 

Gelet op de aanvraag van 8 november 2022 van Petra Jongmans, Stationsstraat 28 te 3191 Boortmeerbeek om ter gelegenheid van een verhuis de openbare weg in te nemen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 28 te 3191 Boortmeerbeek voor het plaatsen van een verhuiswagen in de periode van 23 november 2022 van 06.00 uur tot en met 24 november 2022 tot 18.00 uur;

 

Gelet op artikel 10 en 12 van de Wegverkeerswet, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;

 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie op het

wegverkeer;

 

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 met betrekking tot de verkeerstekens, hun minimum

afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden;

 

Gelet op het MO van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing

van verkeerstekens;

 

Gelet op het MB van 7 mei 1999 betreffende het 'signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

op de openbare weg', van toepassing op alle Belgische openbare wegen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1982 en latere wijzigingen betreffende het

gemeentelijk reglement op de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 1983, betreffende het algemeen

politiereglement;

 

Gelet op artikels 130bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

Toelating te verlenen aan Petra Jongmans, Stationsstraat 28 te 3191 Boortmeerbeek om ter gelegenheid van een verhuis de openbare weg in te nemen in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 28 te 3191 Boortmeerbeek voor het plaatsen van een verhuiswagen in de periode van 23 november 2022 van 06.00 uur tot en met 24 november 2022 tot 18.00 uur.  Hiervoor zal een parkeerverbod ingesteld worden in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 28 te 3191 Boortmeerbeek langs beide zijden van de rijbaan in de periode van 23 november 2022 van 06.00 uur tot en met 24 november 2022 tot 18.00 uur.

 

art. 2

De uitvoeringsdienst van de gemeente Boortmeerbeek zal de vereiste parkeerverbodsborden minstens 48 uur op voorhand komen plaatsen.

 

art. 3

Kennis te geven van dit besluit aan de Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen, EcoWerf,

brandweer Leuven en de aanvrager.