BESLUITENLIJST - CBS

Zitting van maandag 03 oktober 2022

Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Notulen vorige zitting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

OMV2022/00095OD - verbouwen van een ééngezinswoning - Kallebeekstraat 58 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

OMV2022/00109OD - Regularisatie van een ééngezinswoning - Stationsstraat 107 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

OMV2022/00135OD - Opsplitsen en verbouwen van een woning - Stationsstraat 65 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Advies deputatie - Dorpsstraat 3-5-7 - OMV2022/00025OD - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Advies Deputatie - Brouwersstraat 8 - OMV2022/00070OD - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Keizerikland planschade syntheseconclusie - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Deskundig verslag BM2022/0001 - Leuvensesteenweg 281 - Pizza-automaat verwijderd - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Engagementsverklaringen Blue Deal - Goedkeuring

 

bekrachtiging engagementsverklaringen

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Project IL - hemelwaterinfrastrucuur 2.0 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bieststraatgracht - aanpak reukhinder door aanstellen afkoppelingsdeskundige voor de panden langsheen betrokken deel van de Leuvensesteenweg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Toelating muziek na 22.00 uur - café De Race 2.0 - zaterdag 15 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Subsidieaanvraag fietsinfrastructuur via het 'Loket voor Lokale Besturen' (module subsidiebeheer) bij de Vlaamse Regering voor het subsidiëren van gemeentelijke investeringen in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen (plan Kopenhagen):

'realisatie Ravesteinpad Broek', 'realisatie zachte verbinding Dreef', de realisatie van een fietspad in Grootveldweg, aanleg fietspaden in de Laarstraat en structureel onderhoud fietspad Heverbaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Aankoop klepelmaaier - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Project Boortse – Brody - Assistentiewoningen Bredepleinstraat – definitieve oplevering wegenis - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Gunning - selectieve sloop woning Ravesteinstraat 21 te Hever - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Vraag ontlening materialen Heemkring - stamboomweekend en tentoonstelling - weekend 22 en 23 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

De Watergroep – Hollestraat – voorstel kosteloze vernieuwing met ontdubbeling van het drinkwaternet - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 03 10 2022

 

Verwerving percelen 15A en 16A langs de Audenhovenlaan – herschatting - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Werkvergunning - plaatsen ondergrondse kabel - Stationsstraat 92 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Werkvergunning -  coax huisaansluiting TV en internet -  Venstraat 39 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - werkvergunning Rijmenamsebaan 73 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Inschrijvingsmodule - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Vraag herbestemming kerk Schiplaken - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Planning zittingen CBS - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Situatie samenwerking VERA - Kennisname

 

vraag tot oplossing voor IT-problemen aangekaart bij VERA

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Vraag doven straatlichten - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bedragen Septemberverklaring Vlaamse Regering - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Hernieuwing verzekeringsportefeuille - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Raming renovatie kerk Boortmeerbeek - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Agenda jeugdraad 10 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Pensioen aanvraag B.A. - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Vraag standhouders wekelijkse markt - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken organisatie Tifogame - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

AVR Kapelwijk - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Tragewegenproject - Goedkeuring

 

Voorbereiding besluitvorming gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Vraag toegang via parking tot woning Ravesteinstraat 13 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Aanvraag toelating transport zwaar vervoer Wespelaarsebaan - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Halloweenwandeling Lievekensbossen - zaterdag 29 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Signalisatievergunning - aanleggen nutsleidingen (laagspanningskabel) - Trianonlaan - van 5 oktober 2022 tot en met 14 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Politieverordening - signalisatievergunning - vernieuwen wateraftakking - Zevenbunderweg 43 - 24 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Venstraat 39 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Signalisatievergunning - vervangen verlichtingspaal - Guido Gezellestraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Politieverordening - container - Bieststraat 182 - van 3 november 2022 tot en met 4 november 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Politieverordening - nieuwjaarsreceptie Bieststraat - zaterdag 28 januari 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Politieverordening - speelstraat Ravesteinstraat - BKO Ravot tijdens herfstvakantie - woensdag 2 november 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Politieverordening - tijdelijke verkeersmaatregelen - Boortmeerbeek Feest - zondag 9 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Politieverordening - plaatsen container - Pleinstraat - van 28 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - verkeersmaatregelen Goorstraat - waterlek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - politieverordening - inname openbare weg - Rijmenamsebaan 71-75 -

van 30 september 2022 tot en met 10 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - Politieverordening - inname openbaar domein - Tulpenlaan 6 - van donderdag 29 september 2022 tot en met vrijdag 30 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bekrachtiging besluit burgemeester - signalisatiewerken - puntwerken Rijmenamsebaan 73 - van 27 september 2022 tot en met 7 oktober 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bekrachtiging bekrachtiging signalisatie - nutswerken Kapitein A. Tobbackstraat 6 - verlenging - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022