Het college van burgemeester en schepenen,

 

Overwegende de intentie van de gemeenteraad over te gaan tot de verwerving van de percelen 15A en 16A langs de Audenhovenlaan;

 

Overwegende de vorige schattingen niet meer geldig zijn;

 

Overwegende landmeter Cuyt uit Haacht opgedragen werd tot herschatting over te gaan;

 

Overwegende de schattingsbedragen van:

        425.500,00 EUR voor perceel 15A,

        310.000,00 EUR voor perceel 16A;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

BESLUIT: 

art. 1

De nieuwe schatting van de percelen gekend als 15A en 16A langs de Audenhovenlaan te aanvaarden voor respectievelijke bedragen van 425.500 euro en 310.000 euro.

 

art. 2

Deze schattingsverslagen aan de gemeenteraad voor te leggen met het oog op de verdere stappen in de onteigeningsprocedure voor de verwerving van de percelen 15A en 1A langs de Audenhovenlaan.