BESLUITENLIJST - VB

Zitting van maandag 12 september 2022

Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Notulen van de zitting van 5 september 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Minder Mobielen Centrale - vervoer naar vaccinatiecentrum Rotselaar - Goedkeuring

 

Kosten worden ten laste genomen

 

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Gebruik Ravot door derden - Geweigerd/verworpen

 

geen terbeschikkingstelling

 

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Oproep Fedasil bijkomende opvangplaatsen - Kennisname

 

Er wordt niet ingegaan op de oproep tot bijkomende opvangplaatsen

 

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Vacantverklaringen poetshulp dienst thuiszorg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Vacantverklaringen verzorgenden dienst thuiszorg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 09 2022

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2022