BESLUITENLIJST - VB

Zitting van maandag 09 januari 2023

Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Notulen van de zitting van 29 december 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Verslag vergadering overlegorgaan WZC - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Brief van de federale regering inzake de nood aan bijkomende opvangplaatsen voor verzoekers om internationale bescherming. - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Kaderovereenkomst Brussel Onthaal - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Inspectieverslag thuiszorg - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Bestelbonnen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 01 2023

 

Aanrekeningen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023