BESLUITENLIJST - RVB

Zitting van maandag 19 december 2022

Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De raad van bestuur keurt unaniem de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 24 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2022

 

De raad van bestuur keurt unaniem de leningsovereenkomst met het gemeentebestuur voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3

 

De Raad van Bestuur besluit unaniem de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 3 voor het AGB goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022