AGENDA - RMW

Zitting van maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Besluit burgemeester organisatie raad

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 28 juni 2021

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Huishoudelijk reglement RVMW openbaarheid

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Aanpassing huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn handtekenbevoegdheid Minder Mobielen Centrale en administratieve documenten

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Huishoudelijk reglement Minder Mobielen Centrale - aanpassing kilometervergoeding vrijwilligers-chauffeurs

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

IGO div - mandatering buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Tool voor referentiebudgetten

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

Stand van zaken inzake werkingsgebieden sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren

Publicatiedatum: 05/10/2021