BESLUITENLIJST - RMW

Zitting van maandag 30 januari 2023

Overzicht punten

Zitting van 30 01 2023

 

Notulen vorige zitting

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt unaniem de notulen van de zitting van 19 december 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2023