AGENDA - RMW

Zitting van maandag 19 december 2022

Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Kennisname ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Verkiezing en onderzoek geloofsbrieven lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nummer 3 gedeelte OCMW

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 12 2022

 

Bekrachtiging besluit vast bureau - IGO div - mandatering algemene vergadering 16 december 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022