AGENDA - GR

Zitting van maandag 25 april 2022

Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Gemeentelijke volksraadpleging over de mogelijke fusie met Mechelen

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Stand van zaken fusiegesprekken met de stad Mechelen

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Actualiteit opvang Oekraïense ontheemden

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kennisname verwerping beroep besluit gemeenteraad vaststelling rooilijnplan verbinding Schrans-Kruisveldweg-Vorstweg

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kosteloze grondafstand OMV2021/000188VK - Hoogstraat - Postweg

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Intentieverklaring tot samenwerkingsovereenkomst ELZ Leuven Noord i.v.m. verdere vaccinatiecampagne

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare goederen en textiel

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Aanpassing arbeidsreglement onderwijs

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Vaststelling bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5)

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Deelname actie Straatvinken Telraam

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Herdenking Slag van Schiplaken 21 augustus 2022

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Providentia cvba - mandatering AV 12 mei 2022

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Providentia cvba - aanduiden vertegenwoordiger AV 12 mei 2022

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 17 juni 2022

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

TMVS - mandatering algemene jaarvergadering 21 juni 2022

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Fusie van gemeente Boortmeerbeek met stad Mechelen

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Riobra - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 22 juni 2022

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 20 april 2021

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Kennisname verslag sportraad 22 november 2021

Publicatiedatum: 15/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Fusie

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Stand van zaken fietsweg

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Bomen

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 04 2022

 

Stand van zaken grachtenproblematiek Bieststraat

Publicatiedatum: 20/04/2022