NOTULEN - GR

Zitting van maandag 20 maart 2023

 

Aanwezig:

Rodrigue Bijlsma voorzitter

Karin Derua burgemeester

Hans De Locht, Annick DeKeyser, Audrey Bogaerts, Hans Crol schepenen

Michel Baert, Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Lies Asselman, Iris Schoeters              raadsleden

Johan Smits algemeen directeur

Verontschuldigd:

Denis Bosny schepen

Sigrid Van Obbergen, Emile De Vleeschouwer raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 20 03 2023

 

 

Openbare zitting

 

Toelichting bij ontwerp bouw gemeentelijke basisschool

 

De gemeenteraad ontvangt de architecten Gert Standaert en Koenraad Schoovaerts (ĆZAARARCHITECTEN –S3A architecten –LISST –AE+ -ONTWERPBUREAU PAUWELS –D2S) van het project nieuwbouw gemeentelijke basisschool Klimboom en de via Belfius aangestelde projectbegeleider Joris Van den Bosch. Aan de hand van een voorstelling worden de aspecten van ruimtelijke impact, ontwerp, planning, financiering/subsidiëring en besluitvorming toegelicht. Daarop volgend volgt het debat, dat integraal opgenomen is in het auditieve zittingsverslag, waarbij nader ingegaan wordt op enerzijds de door gemeenteraadslid Willy Stroobants vooraf ingediende vragen en opmerkingen, zijnde:

  1. Welke zijn de juiste inplantingsplannen?
  2. Wat is de kostprijs voor het volledige schoolgebouw?

Zo doende kan men deze voorbereiden:

        De prijs voor het klasgebouw (van de constructie) ook per m²;

        De prijs voor de polyvalente en kantoren ook per m²;

        De prijs voor de overdekte luifel;

        De prijs voor de omgeving zoals o.a. tuin, opritten, parkeerzone, enz.,...

        De prijs om de Beringstraat aan te passen op de bestaande parking;

        Welke prijsverschillen zijn er wanneer men van het ronde gebouw afziet en een rechthoekig gebouw maakt?

        Waarom de terrassen op de eerste verdieping (kostprijs hiervoor) en welke veiligheid heeft men dat er geen kinderen van de balustrade kunnen vallen?

        Wat is het nut van deze constructie?

        Hoe gaat men het gebouw energievriendelijk maken?

        Wat gebeurt er met de weg achter het gebouw? Hoe wordt dit voorzien en welke procedures zijn er hiervoor?

        Wat zijn de subsidies welke dat we kunnen bekomen?

        Wat is de procedure om deze subsidies te bekomen?

        Tegen welke datum moet het dossier ingediend zijn en wanneer is men begonnen aan deze constructies?

        Wat is het tijdsverloop van de bouw en in welke fases verlopen?

Anderzijds worden thema's aangesneden als verkeersveiligheid in de schoolomgeving, programma van wensen van leerkrachtengroep, duurzaamheid in ontwerp en bouwtechnieken, impact publieke functie van polyvalent sporthalgedeelte, financiële haalbaarheid en betrouwbaarheid subsidiëring, veiligheidsnormen en -inschatting,...

Alle sprekers benadrukken de bouw van de gemeenteschool genegen te zijn.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023