AGENDA - GR

Zitting van maandag 23 mei 2022

Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Ontslag raadslid

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Geloofsbrieven en installatie gemeenteraadslid

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Mededeling fractieverlating

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bevestiging besluit einde fusie Mechelen

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Vaststellen van de politieke verantwoordelijkheden in het fusiedebacle

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Voorstel tot beslissing oprichting gemeenteraadscommissie bestuurskracht en fusieverkenning

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Princiepsbeslissing oprichting gemeenteraadscommissie 'Bestuurskracht'

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

AP zonaal horeca- en evenementenreglement

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Verwerving percelen Beringstraat schoolbouwproject

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Naamgeving gemeentelijke basisschool

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

ZEFIER - mandatering algemene vergadering (jaarvergadering) van 9 juni 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 14 juni 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Interleuven - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

EcoWerf - mandatering algemene vergadering van 22 juni 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

IGO div - mandatering algemene vergadering van 24 juni 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Vertegenwoordiging Intercommunales

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Aanduiding vertegenwoordigers

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 3 maart 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 14 maart 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 8 maart 2022

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Toelichting bij adviesvraag gemeente Haacht herinrichting schoolomgeving Haacht-station

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Reductie toegang domein Sport Vlaanderen Hofstade

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Stand van zaken: grachtproblematiek in de Bieststraat

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Berichtgeving naar de bevolking

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Voorstel tot beslissing invoering van een vragenhalfuurtje voor inwoners

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Situatie Schiplaken n.a.v. werken Hofstadebrug

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Droogte

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Herdenking Slag van Schiplaken

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

STAVAZA school Hever

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Evaluatie en bijsturing invoeren van fietsstraten

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Bergstraat

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Erkenning verbinding Bredepleinstraat – Delhaize – Wespelaarsebaan

Publicatiedatum: 19/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 05 2022

 

Verplaatsen buurtweg 69 (Gallopin)

Publicatiedatum: 19/05/2022