AGENDA - GR

Zitting van maandag 26 juni 2023

Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Goedkeuring algemeen nood- en interventieplan

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Advies ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en ontwerp plan-MER

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

OMV2022/00256OD wegtracé Goorstraat

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Aanvraag omgevingsproject OMV2023/00063OD (OMV_2023043510) : DCA Woonprojecten - toepassing Gemeentewegendecreet

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Aansluiting leersteuncentrum

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Organisatie schooljaar 2023 - 2024

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Goedkeuring schoolreglement

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Goedkeuring arbeidsreglement + document deconnectie

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Gemeentelijk subsidiereglement bestrijding Aziatische hoornaar

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Intentieverklaring lokale partnerschappen

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Jaarrekening 2022 AGB Boortmeerbeek + vragen van raadslid Willy Stroobants hieromtrent

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Jaarrekening gemeente en OCMW 2022 + vragen van raadslid Willy Stroobants hieromtrent

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

RW Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 28 augustus 2023

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

RW Gemeentelijke Holding NV - mandatering algemene vergadering 28 juni 2023

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Kennisname verslag cultuurraad 6 februari 2023

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 13 maart 2023

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 9 mei 2023

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Stand van zaken Heldenplein

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Milieuvergadering van 8 juni 2023

Publicatiedatum: 16/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Beheer patrimonium lokale besturen

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Ontharden, vergroenen en bebossen

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Afstudeerbos

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Autoloze zondag

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Beloningssysteem voor fietsende jongeren

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Herbestemming kerk Schiplaken

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Herbruikbaar cateringmateriaal

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Buurtweg Schrans – Kruisveldweg (Gemeenteschool)

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Levering materialen evenementen

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Project Ravestein

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Stand van zaken airbnb Leuvensesteenweg 34

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Zwembad Hofstade

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Inkomtickets Werchter

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Bijzondere politieverordening van de zitting 22 mei 2023

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Fietsrapport 2022

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Herbruikbaar materiaal

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 06 2023

 

Toelichting algemene vergadering Zefier van 8 juni 2023

Publicatiedatum: 22/06/2023