AGENDA - GR

Zitting van maandag 24 april 2023

Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 2)

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 4)

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 5)

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 13)

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 14)

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 1,9 en 15)

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - (Genninckgracht (inneming 7)

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Definitieve vaststelling wijziging gemeentewegen Goorstraat (gekend als buurweg4 - deel) en Barelweg (gekend als voetweg 39 – deel ) met ontwerp van rooilijnplannen

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

OMV2023/00029OD - Toepassing Gemeentewegendecreet - Wijziging van buurtweg 71 en openen van een nieuwe gemeenteweg

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Vaststelling organogram en personeelsplan

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Vacantverklaring financieel directeur - gedeeltelijke herneming

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Actieplan PBW 2023

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Providentia cvba - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering 11 mei 2023

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Providentia cvba - mandatering algemene vergadering 11 mei 2023

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Riobra - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 28 juni 2023

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 23 juni 2023

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking TMVS dv - mandatering algemene jaarvergadering 20 juni 2023

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost in oprichting - aandeel

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost in oprichting - kandidaat bestuurder

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking Woonmaatschappij Oost-Brabant-Oost in oprichting - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Poolstok cv - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking SO Natuurpark Rivierenland

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Regiowerking rapportering IGS

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Nominatieve subsidie troost- en stilteplek Laar

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Nominatieve subsidie Noord Zuid Consortium 12-12 Syrië/Turkije

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Zone 30 sporthal

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Anjerweg

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Stand van zaken sterretjesweide kerkhof Hever

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Raadsvoorzitter toch niet almachtig

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Tik Tok

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Pesterijen bij politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

GECORO

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Verkeerssignalisatie kruispunt Brouwersstraat - Aststraat

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Info vergadering door Natuurpunt met de verenigingen die het Ravesteinpark gebruiken

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Bijvriendelijke gemeente

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Toepassing hemelwaterplan

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Stand van zaken rond onderzoek bibliotheek in kerk van Schiplaken

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Verdere organisatie van de werkzaamheden rond de fusie en bestuurskracht

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Plaatsen van borden ‘De Provincie Vlaams-Brabant – heet u welkom’

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Kerk van Schiplaken

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Stand van zaken verwerking openbaar onderzoek Trage Wegen en planning verdere werkzaamheden van de gemeenteraad

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 04 2023

 

Voorstel om de verbinding van de Zevenbunderwijk te verbeteren

Publicatiedatum: 20/04/2023