AGENDA - GR

Zitting van maandag 28 november 2022

Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Ontvangst SAVE (om 19.00 u voor RVMW)

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Hemelwaterplan

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Premiereglement rationeel watergebruik Fluvius

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2020/00189VK - kosteloze grondafstand - Schoubroekstraat

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

OMV2022/00001VK - kosteloze grondafstand - Barelweg

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorlopige vaststelling wijziging gemeenteweg Dreef (gekend als voetwegen 76  - deel) met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorlopige vaststelling wijziging gemeentewegen Broekstraat (gekend als voetwegen 85 en 29 - delen) met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorlopige vaststelling opening gemeenteweg Ravesteinpad met ontwerp van rooilijnplan

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2023 op een zaterdag of een zondag vallen

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Principe digitaal inschrijvingssysteem onderwijs

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Reglement huur buurthuis Lievekensbossen

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Lidmaatschap Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Advies woonmaatschappij Oost-Brabant-West

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Retributiewijziging op afgifte van administratieve documenten

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark – aanslagjaren 2023-2025

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 december 2022

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 25 januari 2023

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 december 2022

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering 14 december 2022

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

IGO div - mandatering algemene vergadering 16 december 2022

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 20 juni 2022

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 12 september 2022

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Kennisname verslag sportraad 12 september 2022

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Onze - Lieve - Vrouwenweg

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Ravesteinpark

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Verkeersveiligheid

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Toekomst van de kerk van Schiplaken

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorstel om subsidie te geven aan inwoners die ontharden

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Voorstel tot alternatieve oplossing Bergstraat

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Informeer en sensibiliseer inwoners over het nut van bomen

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Bergstraat

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Stoppen gemeenteraad om middernacht

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 11 2022

 

Financiering zwembad, politiekantoor, site Ravestein

Publicatiedatum: 23/11/2022