AGENDA - GR

Zitting van maandag 18 december 2023

Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Erfpacht scouts Ravesteinstraat

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

UP Ravesteinpark marktbevragingsdocument

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

UP Kerk Schiplaken marktbevragingsdocument

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Overeenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid van onderbouw Bovylaan

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Deelname aan de "Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software"

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Reglement familiale gebeurtenissen

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Reglement wedstrijd 'bijzonder plekje'

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Tarieven identiteitsdocumenten

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2026 nummer 5 gemeente en OCMW

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Kennisname verslag sportraad 11 september 2023

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 3 oktober 2023

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Kennisname verslag cultuurraad 9 oktober 2023

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Samenwerkingsovereenkomst ORIOM 3.0

Publicatiedatum: 14/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Stand van zaken geurhinder Bieststraat Hever

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Heldenplein

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Stand van zaken acties leegstand Leuvensesteenweg 83A

Publicatiedatum: 14/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Mobiliteit

Publicatiedatum: 14/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 12 2023

 

Toestand verkeersplan Hever tip

Publicatiedatum: 14/12/2023