BESLUITENLIJST - GR

Zitting van maandag 03 oktober 2022

Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Ontslag gemeenteraadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Steven Michiels als gemeenteraadslid.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid

 

De gemeenteraad neemt kennis van de geloofsbrieven en de eedaflegging van Emile De Vleeschouwer als gemeenteraadslid.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Notulen vorige zitting

 

De gemeenteraad keurt met 15 ja, 2 neen en 6 onthoudingen de notulen van de zitting van 27 juni 2022 goed en de gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 19 september 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Beroepsschrift tegen gemeenteraadsbesluit 21 februari 2022 betreffende de vaststelling van de gemeenteweg Eyselaarstraat en het rooilijnplan

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken van 24 augustus 2022 waarmee artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 2022 met betrekking tot de definitieve vaststelling van de wijziging van de gemeenteweg Eyselaarstraat met ontwerp van rooilijnplan, wordt vernietigd.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 03 10 2022

 

Lokaal Energie- en klimaatpact 2.0

 

De gemeenteraad keurt unaniem de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Plaatsing tijdelijke vaste camera’s door afvalintercommunale EcoWerf ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots

 

De gemeenteraad geeft een positief advies betreffende de plaatsing van de tijdelijke vaste camera’s op glasbolsites en andere sluikstorthotspots door de afvalintercommunale EcoWerf.

Aansluitend keurt de gemeenteraad unaniem de overeenkomst met de afvalintercommunale EcoWerf en de politiezone inzake het plaatsen en gebruiken van de tijdelijke vaste camera’s goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Samenaankoop bordjes trage wegen

 

De gemeenteraad keurt unaniem de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant inzake de bebording van de trage wegen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

SMVB - jaarverslag en rekening 2021

 

De gemeenteraad keurt unaniem het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant goed.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Tifogame prijzen

 

De gemeenteraad besluit de prijzen vanwege de gemeente voor het WK-spel Tifogame te voorzien in gemeentelijke waardebons ter waarde van een totaal van 350,00 EUR voor het algemene spel en 150,00 EUR voor het deelnemende gemeentepersoneel.

 

BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Audrey Bogaerts, Hans Crol, Michel Baert, Ann Sleyp, Gert Verschueren, Vincent Geerts, Iris Schoeters, Emile De Vleeschouwer en Rodrigue Bijlsma.
10 onthoudingen: Bert Meulemans, Remi Serranne, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants en Lies Asselman.
 

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Ann Sleyp (met 18 ja en 5 neen) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek in het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep cvba voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

EthiasCo cvba - aanduiden vertegenwoordiger beheersorganen van de kas arbeidsongevallen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Hans Crol (met 16 ja en 7 neen) aan te duiden om de gemeente Boortmeerbeek te vertegenwoordigen in de beheersorganen van de kas arbeidsongevallen bij EthiasCo cvba voor de resterende duur van de legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

HaBoBIB - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Iris Schoeters (met 19 ja en 4 neen) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

IGO div Leuven - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Ann Sleyp (met 18 ja en 5 neen) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGO div voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Verlenging - IGS Hofheide

 

De gemeenteraad besluit unaniem IGS Hofheide te verlengen voor de maximale duur van 18 jaar.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

IGS Hofheide - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Iris Schoeters (met 17 ja en 6 neen) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Riobra - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Gert Verschueren (met 12 ja en 11 neen) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Riobra voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Cipal - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Rodrigue Bijlsma (met 13 ja en 10 neen) voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

De Watergroep - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Ann Sleyp (met 14 ja en 9 neen) voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van De Watergroep cvba voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

EcoWerf - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Gert Verschueren (met 17 ja en 6 neen) voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Ecowerf voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Interleuven - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Gert Verschueren (met 17 ja en 6 neen) voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Interleuven voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

VVSG - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Rodrigue Bijlsma (met 10 ja, 7 neen, 1 blanco en 5 ongeldig) voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergaderingen van VVSG voor de resterende duur van deze legislatuur.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 december 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 19 december 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 22 december 2022

 

De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 december 2022.

 

BESLUIT: eenparig.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 17 januari 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 17 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag sportraad 14 maart 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 14 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 9 mei 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 9 mei 2022.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 10 mei 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 10 mei 2022.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslagen noord-zuidraad 10 mei 2022 en 1 juli 2022

 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de noord-zuidraad van 10 mei 2022 en 1 juli 2022.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Coronavaccinatie bijkomende herfstprik

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat het een besluit was van de Eerstelijnszone Leuven-Noord om alle vaccinaties te laten doorgaan in de Sportoase in Rotselaar en niet langer gebruik te maken van het vaccinatiecentrum van Kampenhout. Uit de participatiecijfers blijkt dat dit geen enkele invloed heeft op het aantal gevaccineerden in onze gemeente.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Fusie politiezone

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat een besluit rond een eventuele fusie de bevoegdheid is van de politieraad en dat momenteel een eventuele fusie tussen de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen en de politiezone Herent-Kortenberg wordt onderzocht.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Fietsstraten

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat het creëren van fietsstraten geen eenvoudig gegeven is. Door de start van de mobiliteitsambtenaar kan in de toekomst op een meer gestructureerde wijze te werk gegaan worden.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bergstraat

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt medegedeeld dat naar inschatting van de schepen van mobiliteit, de mobiliteitsambtenaar en deskundigen van het studiebureau Vectris de huidige inrichting van de Bergstraat de op dit ogenblik meest aangewezen aanpak is.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Rommelmarkt

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat er toiletten beschikbaar waren in de horecazaken en in het gemeentehuis. De mogelijkheid om volgend jaar in openbare toiletten te voorzien langsheen het parcours zal worden onderzocht.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Ravestein-site

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat er een aantal verkennende besprekingen met het regionaal landschap Rivierenland werden gevoerd. Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober 2022 zal dit project ten gronde worden voorgesteld.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Gebruik tunnel Ravenstein zorgcentrum naar de serviceflats en assistentiewoningen

 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat er kortelings een bezoek ter plaatse door de burgemeester zal worden uitgevoerd om zich van de situatie te vergewissen.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Haalbaarheidsstudie fusie

 

Deze vraag werd behandeld samen met agendapunt 30.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

WK Tifogame

 

Deze vraag werd behandeld samen met agendapunt 9.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Uitbesteding verwerking APR-camera's

 

Op vraag van onafhankelijk raadslid Willy Stroobants wordt toegelicht dat de politiezone van Mechelen de enige potentiële partner is die over de nodige capaciteit beschikt om de afhandeling van de ANPR-camera's uit te voeren en dat er geen enkel verband is tussen dit dossier en het fusiedossier.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Zomeruur

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt uitgelegd dat voor het bepalen van een zomeruurregeling er wekelijks overleg is tussen de algemeen directeur, de deskundige uitvoeringsdienst en de werkleider waarbij in functie van de weersvoorspellingen een planning wordt opgemaakt.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken Heldenplein

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt toegelicht dat er recent een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de werken aan het Heldenplein werd ingediend. Als alles volgens planning verloopt wordt de effectieve start van de werken voorzien in het voorjaar 2023.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken omgeving kerk Hever

 

Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt verwezen naar het subsidiedossier dat werd ingediend bij de provincie voor de herwaardering van deze begraafplaats. Zodra er hierover meer duidelijk is, kan een volgende stap worden gezet.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Gratis beurten containerpark met snoeiafval

 

Op vraag van de Groen-fractie besluit de gemeenteraad principieel om inwoners de gelegenheid te bieden om vanaf 1 januari 2023 een aantal keren per jaar gratis snoeiafval te kunnen aanbieden op het recyclagepark. De praktische modaliteiten hiervan moeten met EcoWerf worden uitgewerkt.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Hoppin punt

 

Op vraag van de Groen-fractie wordt bevestigd dat het de bedoeling blijft om aan het station van Boortmeerbeek een Hoppin-punt uit te bouwen. De gesprekken hierover worden in de nabije toekomst opnieuw opgestart.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Verkeersborden snelheid Bieststraat Schiplaken

 

Op vraag van de Groen-fractie wordt er beaamt dat er problemen zijn geweest bij de levering en plaatsing van snelheidsborden maar dat dit ondertussen is nagekeken en in orde zou moeten zijn.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Energie

 

Op vraag van de Groen-fractie wordt toegelicht dat het momenteel een moeilijke periode is om de energiekosten onder controle te houden. Voor de gemeente zelf werd er een energiecoördinator aangesteld om de gemeente hierin te adviseren. De sociale dienst van het OCMW informeert en ondersteunt cliënten die vragen hebben hieromtrent.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken vervuiling gracht Bieststraat

 

Op vraag van de Vooruit-fractie wordt toegelicht dat het college van burgemeester en schepenen aan Fluvius, de gemeentelijke rioolbeheerder de opdracht heeft gegeven voor de opmaak van afkoppelingsadviezen van de panden in het afstromingsgebied van de Leuvensesteenweg die de Bieststraatgracht vervuilen met huishoudelijk afvalwater.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken Fair Trade gemeente

 

Op vraag van de Vooruit-fractie wordt de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van de gemeente als Fair Trade-gemeente toegelicht. De basisvoorwaarde hiervoor werd ondertussen in orde gebracht en de volgende stappen tot erkenning kunnen worden gezet.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Aanstelling GAS-vaststellers EcoWerf inzake tijdelijke vaste sluikstortcamera ’s ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots

 

De gemeenteraad wijst vier personeelsleden van de opdrachthoudende verenigingen EcoWerf, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden) aan als ambtenaar met bevoegdheid tot het verwerken van de camerabeelden en het vaststellen van inbreuken op de politieverordening van 26 februari 2018 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Publicatiedatum: 13/10/2022