AGENDA - GR

Zitting van maandag 03 oktober 2022

Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Ontslag gemeenteraadslid

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Beroepsschrift tegen gemeenteraadsbesluit 21 februari 2022 betreffende de vaststelling van de gemeenteweg Eyselaarstraat en het rooilijnplan

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Lokaal Energie- en klimaatpact 2.0

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Plaatsing tijdelijke vaste camera’s door afvalintercommunale EcoWerf ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Samenaankoop bordjes trage wegen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

SMVB - jaarverslag en rekening 2021

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Tifogame prijzen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

EthiasCo cvba - aanduiden vertegenwoordiger beheersorganen van de kas arbeidsongevallen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

HaBoBIB - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

IGO div Leuven - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Verlenging - IGS Hofheide

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

IGS Hofheide - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Riobra - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Cipal - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

De Watergroep - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Ecowerf - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Interleuven - aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

VVSG - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergaderingen

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 december 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 22 december 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 17 januari 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag sportraad 14 maart 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 9 mei 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 10 mei 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Kennisname verslagen noord-zuidraad 10 mei 2022 en 1 juli 2022

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Coronavaccinatie bijkomende herfstprik

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Fusie politiezone

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Fietsstraten

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Bergstraat

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Rommelmarkt

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Ravestein-site

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Gebruik tunnel Ravenstein zorgcentrum naar de serviceflats en assistentiewoningen

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Haalbaarheidsstudie fusie

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

WK Tifogame

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Uitbesteding verwerking APR-camera's

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Zomeruur

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken Heldenplein

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken omgeving kerk Hever

Publicatiedatum: 23/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Gratis beurten containerpark met snoeiafval

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Hoppin punt

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Verkeersborden snelheid Bieststraat Schiplaken

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Energie

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken vervuiling gracht Bieststraat

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Stand van zaken Fair Trade gemeente

Publicatiedatum: 29/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 10 2022

 

Aanstelling GAS-vaststellers EcoWerf inzake tijdelijke vaste sluikstortcamera ’s ter bestrijding van sluikstort en zwerfvuil aan glasbolsites en andere sluikstort-hotspots

Publicatiedatum: 23/09/2022