AGENDA - GR

Zitting van maandag 28 maart 2022

Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Actieplan PBW 2022

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Toetreding OFP Prolocus voor tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Toepassing Gemeentewegendecreet - Durabrik : inbreidingsproject Kantoorstraat – Heikestraat

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Barelweg 30 - Gemeentewegendecreet OMV2022/00001VK (OMV_202000654); kosteloze grondafstand

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kosteloze grondafstand OMV2020.00188VK Hoogstraat - Postweg

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Nieuwbouw GBS - Plaatsingsprocedure en selectieleidraad

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen - vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Sociale woonconvenant

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Uitbreiding fietsstraten

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Label diervriendelijke gemeente provincie Vlaams-Brabant

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Bouw politiegebouw politiezone

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2022

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Samenwerking GASAM GAS5 en trajectcontrole

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Periodiek ontslag bestuurder SWaL

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Nominatieve subsidie voor hulp aan Oekraïne

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kennisname verslag seniorenraad 10 januari 2022

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kennisname verslag milieuadviesraad 10 januari 2022

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 18 januari 2022

Publicatiedatum: 18/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Zitpenningen voor Oekraïne

Publicatiedatum: 24/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Stand van zaken herdenking Slag van Schiplaken 2022

Publicatiedatum: 24/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Charter werfverkeer

Publicatiedatum: 24/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Publicatiedatum: 24/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 03 2022

 

RUP Kernverdichting

Publicatiedatum: 24/03/2022