AGENDA - GR

Zitting van maandag 25 september 2023

Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Voorstel behandeling besloten zitting voor openbare zitting

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Benoeming financieel directeur

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Eedaflegging financieel directeur

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 1,9 en 15) - herneming

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 5) - herneming

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - Genninckgracht (inneming 13) - herneming

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aankoopakte en mandatering verwerving Genninckstraat - (Genninckgracht - inneming 7) - herneming

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Principe marktbevraging - toepasbaar op het Ravesteinproject

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Principe marktbevraging - toepasbaar op de herbestemming kerk Schiplaken

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Gemeenteweg Schrans stand van zaken

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

OMV2023-00063OD - Toepassing Gemeentewegendecreet

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Advies voorlopig ontwerp-RMP & ontwerp-plan-MER

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

GAS-boetes

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Reglement toegang schoolstraat

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Bekrachtiging reglement Boortmeerbeek fietst!

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Aanpassing personeelsplan

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Lidmaatschap NSB nationaal

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark - aanslagjaren 2023-2025 - aanpassing

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kwijting jaarrekening 2022 AGB Boortmeerbeek

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Jaarrekening kerkfabriek OLV van de Vrede Boortmeerbeek 2022

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Toetreding aankoopcentrale C-Smart

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Regiowerking Cipal dv - mandatering buitengewone algemene vergadering 12 oktober 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Regiowerking ZEFIER - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 december 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag sportraad 8 mei 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag seniorenraad 8 mei 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag noord-zuidraad 20 juni 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kennisname verslag jeugdraad 30 mei 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Afwezigheid schepen

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Boortmeerbeek zingt 9 juli 2023: Vlaggen Vlaams beweging

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Kringeling ‘schoolslagbomen’

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Stand van zaken hondenweide

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Dementie vriendelijke gemeente

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Trajectcontrole in Schiplaken Bieststraat

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Directieraad AGB

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Overlegcomité WZC de Ravestein

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

GECORO

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Stand van zaken zwembad Hofstade

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Weginrichting kruispunt Brouwersstraat - Aststraat

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Dag voor (toekomstige) middelbare scholieren

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Nieuwjaarsreceptie inwoners Boortmeerbeek

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Autodelen

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Oorlogsmonument Schiplaken

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 09 2023

 

Beschilderen van kasten en gebouwen van nutsvoorzieningen

Publicatiedatum: 22/09/2023