AGENDA - GR

Zitting van maandag 27 november 2023

Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Notulen vorige zitting

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname toezichtsbesluit na klacht

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname ministerieel besluit van 10 oktober 2023 van de Vlaams minister van openbare werken betreffende de vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023 betreffende voetweg 71

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Vertegenwoordiging overlegcomité WZC

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Wijziging rechtspositieregeling

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Wijziging arbeidsreglement

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2024 op een zaterdag of een zondag vallen

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2024

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Nominatieve subsidie wielerwedstrijd Super 8

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Gemeentelijke tussenkomst abonnementen De Lijn

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen - Gemeentelijke Holding NV - mandatering buitengewone algemene vergadering van 13 november 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking HaBoBIB - vervanging lid Raad van Bestuur

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking HaBoBIB - mandatering algemene vergadering van 5 december 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking Interleuven - mandatering bijzondere algemene vergadering van 13 december 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking Cipal dv - mandatering algemene vergadering van 14 december 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering van 20 december 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking EcoWerf OVAM-bevraging werkingsgebied

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Regiowerking IGO div - mandatering algemene vergadering van 15 december 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslag gezondheidsraad 13 februari 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslag jeugdraad 28 augustus 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslag seniorenraad 18 september 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kennisname verslagen milieu-adviesraad 8 mei 2023 en 18 september 2023

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Milieubelasting

Publicatiedatum: 17/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

STAVAZA nieuw politiegebouw

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Deelwagens en deelfietsen

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

EPC D+ openbare gebouwen

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Bezinningsruimte

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Klokkenluidersregeling

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Verslag Raad van Bestuur Interleuven - 15 november 2023

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

STAVAZA overdracht Heldenplein en Vredeplein

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Kerstboomophaling

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

STAVAZA bouw sociale woningen

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Evaluatie verkeersleefbaarheidsplan

Publicatiedatum: 23/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 11 2023

 

Inrichting van de hondenweide

Publicatiedatum: 23/11/2023